This page doesn't have a translation yet
Anunț public de selecție Asistent în fundraising

În vederea susținerii implementării programului „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii lansează un Anunț public de selecție a unui Asistent în fundraising, cu posibilitatea depunerii candidaturilor în perioada 8 septembrie - 15 septembrie 2022.

Asistent fundraising

1 post, contract de muncă pe 3 luni cu prelungire automată pe același termen, dacă părțile nu decid altfel;

timp de muncă: 40 de ore/săptămână

Descrierea postului

Asistentul în fundraising contribuie, alături de Expertul în fundraising, la implementarea strategiei de atragere de fonduri (fundraising) stabilită de conducerea executivă a asociației.

Cerințe față de deținătorul funcției

 • posedarea fluentă a limbii române și a limbii engleze;
 • folosirea calculatorului în activitatea zilnică și posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows și internet;

Sarcini specifice

 • discută cu Expertul în fundraising/conducerea executivă a asociației coordonatele strategiei de fundraising și își însușește activitățile de implementat, precum și rezultatele de atins;
 • asistă Expertul în fundraising în selectarea companiilor care urmează a fi abordate în vederea încheierii unor parteneriate;
 • asistă Expertul în fundraising în planificarea întâlnirilor cu posibilii parteneri;
 • participă, la solicitarea Expertului în fundraising/conducerii executive a asociației, la întâlnirile cu potențialii parteneri/sponsori și întocmește rapoartele aferente fiecărei întâlniri, precum și sarcinile de îndeplinit în relație cu fiecare partener;
 • participă, la solicitarea Expertului în fundraising/conducerii executive a asociației, la întâlnirile de networking cu scopul de a promova programul cultural național “Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, precum și de a atrage posibili parteneri și sponsori ai acestuia;
 • menține legătura cu posibilii parteneri și depune diligențele necesare în vederea încheierii contractelor cu aceștia;
 • contribuie la întocmirea bazei de date cu sponsori/parteneri și propune inițiative de dezvoltare a acesteia;
 • colaborează cu colegii din cadrul celorlalte departamente ale asociației în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de asociație prin contractele încheiate;
 • urmărește implementarea contractelor de sponsorizare/parteneriat/servicii de promovare în raport cu sponsorii/partenerii/beneficiarii acestora;
 • îndeplinește orice alte sarcini trasate de expertul în fundraising/conducerea executivă a asociației în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate prin strategia de fundraising a asociației.

Relații ierarhice în cadrul organizației

 • se subordonează Directorului executiv al asociației și, după caz, Managerului de Operațiuni, respectiv Expertului în fundraising;
 • colaborează cu colegii din asociație și cu partenerii asociației.
Depunerea candidaturii

Personale interesate vor transmite pe adresa de e-mail a asociației, [email protected], dosarul de candidatură format din:

 1. Curriculum vitae;
 2. scrisoare de intenție.
Termen limită

Termenul-limită de primire a candidaturilor este 15.09.2022, ora 23:59 (ora României). Interviurile vor avea loc în intervalul 16.09.2022-19.09.2022. Vor fi invitate la interviu doar personale care au depus dosarul de candidatură complet.