This page doesn't have a translation yet
Anunț de recrutare Coordonator activități de Comunicare

Scop: Implementarea acțiunii “Program transversal de comunicare a Programului Cultural Timișoara 2023”, cofinanțat de Consiliul Județean Timiș

Perioadă determinată: septembrie-decembrie 2021

Număr posturi disponibile: 1 post

În vederea implementării acțiunii “Program transversal de comunicare a Programului Cultural Timișoara 2023”, cofinanțată de Consiliul Județean Timiș, Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii recrutează un coordonator activități de comunicare pentru perioadă septembrie – decembrie 2021.

Scopul acțiunii este promovarea Programului Cultural Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii, în ansamblul său, oferind publicului informații despre concept, programe-cadru și calendar, într-un mod unitar, iar partenerilor soluții grafice și sprijin în comunicarea cu presa și cu publicul larg.

În contextul finanțării din diverse surse, direct către partenerii Programului Cultural în 2021, a perioadei scurte de implementare, Programul transversal de comunicare își propune: actualizarea paginii de web www.timisoara2021.ro și traducerea acesteia în limba engleză, continuarea comunicării despre program pe paginile Internet, de Facebook, Instagram Timișoara 2023, realizarea unor materiale video care să surprindă principalele direcții ale Dosarului de candidatură. De asemenea, în relație cu partenerii Programului Cultural Timișoara 2023, Programul transversal de comunicare vizează punerea la dispoziție a unei grafici unitare, care să decline motto-ul Luminează orașul prin tine! și conceptul luminii prin template-uri grafice, odată cu oferirea unui sprijin în vederea multiplicării impactului în relația cu presa și publicul larg.

Coordonator activități comunicare

1 post, perioadă determinată (septembrie -decembrie 2021)

Responsabilități

 • Actualizează și coordonează punerea în practică a planului de comunicare pentru perioada septembrie-decembrie 2021;
 • Coordonează activitatea echipei de graficieni în vederea realizării unui toolkit care să decline în diverse formate (afișe, bannere, flyere, broșuri etc.) Manualul de identitate vizuală Timișoara 2023 cu scopul de a facilita activitatea partenerilor de implementare a Programului Cultural Timișoara 2023 și de a oferi o identitate vizuală unificată a Programului Cultural;
 • Coordonează activitatea webmasterului și a colaboratorilor externi în vederea actualizării paginii de Internet www.timisoara2021.ro și a traducerii ei în limba engleză, a paginilor de social media Facebook, Instagram, Twitter și a canalului de Youtube ale Asociației;
 • Redactează și administrează conținutul publicat pe rețelele de socializare ale Programului Cultural Timișoara 2023 (Facebook Timisoara2023, Instagram Timisoara2023, Twitter, pagina de Internet) pornind de la informațiile oferite de partenerii Programului Cultural. Conținutul creat va evidenția în mod deosebit modul în care proiectele transpun obiectivele indicate în Dosarul de candidatură.
 • Menține legătura cu partenerii de implementare ai Dosarului de candidatură pentru comunicarea activităților incluse în proiectele și programele finanțate în 2021;
 • Dezvoltă portofoliul de parteneriate media;
 • Realizează campanii de promovare conform direcțiilor de comunicare identificate în Planul de comunicare;
 • Realizează raportul de comunicare al Programului transversal de comunicare ce va fi înaintat finanțatorului;
 • Realizează alte activități necesare implementării Programului transversal de comunicare a Programului Cultural Timișoara 2023
Cerințele Postului

- o bună cunoaștere a Programului Cultural Timișoara 2023 și a Dosarului de candidatură cu care Timișoara a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii, precum și a proiectelor implementate până la momentul de față

- experiență anterioară relevantă în domeniul comunicării şi al relaţiilor publice, în special în sectorul cultural și creativ, de minimum 3 ani;

- bune abilități de coordonare, comunicare scrisă și verbală;

- cunoașterea limbii engleze la nivel avansat, atât scris, cât și vorbit;

- abilități demonstrate de coordonare și organizare a unor echipe;

- abilități de negociere

Înscrierea la concurs

Pentru a se înscrie la concurs, candidații vor trimite:

 • un CV
 • o scrisoare de motivație în care să prezinte relevanța experienței profesionale pentru acest post

Cele 2 documente vor fi redactate în limba română și vor fi transmise în format electronic pe adresa de email: [email protected]

Termenul-limită de primire a candidaturilor este 10.09.2021, ora 17.00 (ora României). Interviurile vor avea loc în data de 14 septembrie. Vor fi invitate la interviu doar persoanele care îndeplinesc cerințele postului.

Contractare

Persoana selectată va încheia un contract de prestări servicii pe perioada derulării acțiunii “Program transversal de comunicare a Programului Cultural Timișoara 2023”.

Bibliografie