This page doesn't have a translation yet
Anunț public de selecție Director Executiv

În vederea susținerii implementării programului „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și a moștenirii acestuia (în anul 2024 și ulterior), Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii lansează un Anunț public de selecție a Directorului Executiv, cu posibilitatea depunerii candidaturilor în perioada 30 august - 12 septembrie 2022.

Director Executiv

1 post, contract de muncă pe durată determinată (36 de luni)

Specificațiile postului

Nivel de studii: de lungă durată în management/studii economice

Experiență:
- generală: minim 10 ani
- în management organizațional: minim 5 ani
- în implementarea proiectelor culturale: minim 3 ani

CUNOȘTINȚE NECESARE:

 • cunoștințe privind tehnici de comunicare și negociere;
 • cunoștințe de leadership;
 • cunoștințe de Microsoft Office;
 • cunoștințe generale asupra mediului asociativ național;
 • cunoștințe generale asupra mediului economic și capacitate de a colabora cu acesta;
 • foarte bune cunoștințe de limba engleză (scris și vorbit); cunoașterea unei alte limbi de circulație internațională va fi apreciată.

APTITUDINI ȘI DEPRINDERI NECESARE:

 • aptitudine generală de învățare;
 • aptitudini de comunicare;
 • aptitudini de calcul;
 • aptitudinea de a lucra cu documente;
 • planificarea și organizarea operațiilor și activităților;
 • abilități de negociere;
 • acordare și transmitere de informații.

CERINȚE PENTRU EXERCITARE:

 • spirit organizatoric;
 • echilibru emoțional;
 • capacitatea de a evalua și a lua decizii;
 • capacitatea de a lucra cu oamenii;
 • rezistență la stres;
 • ușurință, claritate și coerență în exprimare;
 • viziune de ansamblu;
 • punctualitate.

CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: gândire strategică, spontaneitate, empatie, spirit practic, informarea, ajutorarea și dezvoltarea personală a altora, sociabilitate, tact, amabilitate, conducerea și monitorizarea echipei, ambiție, încredere în sine, activism, energie, fluență verbală.

Calendarul procedurii de selecție

30 august - 12 septembrie 2022: depunerea candidaturilor;

13 septembrie - 15 septembrie 2022: analizarea candidaturilor de către comisia de evaluare și anunțarea candidaților admiși la proba interviului;

16 septembrie - 20 septembrie 2022: susținerea interviurilor și anunțarea rezultatelor;

21 septembrie - 23 septembrie 2022: organizarea unei ședințe a Consiliului Director în vederea numirii Directorului Executiv, conform statutului asociației.

Criterii de evaluare
 • strategia propusă (concordanța cu statutul asociației și cu Ordonanța de Urgență 42/2019 modificată prin Ordonanța de Urgență 83/2022, relevanța și consistența direcțiilor strategice, impactul asupra moștenirii pe termen lung pe componentele gestionate de asociație conform OUG 42/2019 modificată și statut, indicatorii de performanță asumați);
 • studii de lungă durată în management/studii economice;
 • experiență de muncă (minim 10 ani);
 • experiență de muncă în management organizațional (minim 5 ani);
 • experiență de muncă în implementarea proiectelor culturale (minim 3 ani);
 • cunoștințe privind tehnici de comunicare și negociere;
 • cunoștințe de leadership;
 • cunoștințe de Microsoft Office;
 • cunoștințe generale asupra mediului asociativ național;
 • cunoștințe generale asupra mediului economic și capacitatea de a colabora cu acesta;
 • foarte bune cunoștințe de limba engleză (scris și vorbit); cunoașterea altor limbi de circulație internațională va fi apreciată;
 • disponibiilitate de a lucra peste program;
 • viziune de ansamblu.
Depunerea candidaturii

Personale interesate vor transmite pe adresa de e-mail a asociației, [email protected], dosarul de candidatură. Acesta va cuprinde în mod obligatoriu planul de acțiune și strategia de lucru pentru pregătirea și derularea anului european 2023, CV-ul, cazierul fiscal, cazierul judiciar, dovada studiilor, a vechimii în muncă (reliefată prin copia după cartea de muncă) și a experienței în domeniu solicitate conform fișei postului (reliefată prin CV), precum și recomandările obținute pentru exercitarea funcției.

Termen limită

Termenul-limită de primire a candidaturilor este 12.09.2022, ora 23:59 (ora României). Interviurile vor avea loc în intervalul 16.09.2022-20.09.2022. Vor fi invitate la interviu doar persoanele care au depus dosarul de candidatură complet și îndeplinesc cerințele postului.

Documente relevante în vederea depunerii candidaturii