This page doesn't have a translation yet
Anunț public de selecție Expert foto-video

În vederea susținerii implementării programului „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii lansează un Anunț public de selecție a unui Expert foto-video, cu posibilitatea depunerii candidaturilor în perioada 23 noiembrie - 29 noiembrie 2022.

Expert foto-video

1 post, contract de colaborare pe 3 luni cu prelungire automată pe același termen, dacă părțile nu decid altfel;

timp de muncă: cel mult 40 de ore/săptămână

Descrierea postului

Expertul foto-video preia, stochează și procesează la cererea Asociației materialele foto/video primite de la structurile de implementare ale programului cultural „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”.

Cerințe față de deținătorul funcției

 • posedarea fluentă a limbii române şi a limbii engleze;
 • bune abilități de comunicare;
 • capacitatea de a gestiona situații complexe;
 • folosirea calculatorului în activitatea zilnică în programele specifice de editare foto/video

Sarcini specifice

 • documentează foto/video acțiunile, proiectele și programele TM2023, conform calendarului stabilit de către reprezentanții echipei de comunicare a Asociației;
 • produce conținut foto/video, pe care îl prelucrează/editează în vederea realizării de materiale de comunicare de către Asociație;
 • contribuie la monitorizarea acțiunilor, proiectelor și programelor TM2023 și creează arhive foto/video pentru a fi folosite de către reprezentanții echipei de comunicare a Asociației;
 • contribuie la supervizarea, din partea Asociației, a oricărei inițiative de promovare a imaginii TM2023, inclusiv în cadrul unor parteneriate sau colaborări cu alte instituții publice, organizații non-guvernamentale, societăți comerciale;
 • răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate;
 • comunică permanent cu conducerea Asociației, precum și cu celelalte instituții finanțatoare ale programului TM2023;
 • inițiază și organizează acțiuni pe teme privind domeniul specific de activitate;
 • propune necesarul de cheltuieli pe domeniul specific de activitate;
 • îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea Asociației sau rezultate din actele normative în vigoare.

Relații ierarhice în cadrul organizației

 • se subordonează Directorului executiv al asociației și, după caz, Managerului de Operațiuni, precum și Directorului de comunicare;
 • colaborează cu colegii din asociație și cu partenerii asociației.
Depunerea candidaturii

Persoanale interesate vor transmite pe adresa de e-mail a asociației, [email protected], dosarul de candidatură format din:

 • Curriculum vitae;
 • scrisoare de intenție.
Termen limită

Termenul-limită de primire a candidaturilor este 29.11.2022, ora 23:59 (ora României). Interviurile vor avea loc în intervalul 05.12.2022-06.12.2022 Vor fi invitate la interviu doar persoanale care au depus dosarul de candidatură complet.