This page doesn't have a translation yet
Anunț public de selecție Responsabil de proiecte culturale

În vederea susținerii implementării programului „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii lansează un Anunț public de selecție a unui Responsabil de proiecte culturale, cu posibilitatea depunerii candidaturilor în perioada 8 septembrie - 15 septembrie 2022.

Responsabil de proiecte culturale

1 post, contract de muncă/contract de colaborare pe 3 luni cu prelungire automată pe același termen, dacă părțile nu decid altfel;

timp de muncă: 40 de ore/săptămână

Descrierea postului

Responsabilul de proiecte culturale menține legătura cu partenerii asociației în vederea realizării obiectivelor generale ale acesteia.

Cerințe față de deținătorul funcției

 • posedarea fluentă a limbii române şi a limbii engleze;
 • bune abilități de comunicare;
 • capacitatea de a gestiona situații complexe;
 • reale abilități de negociere și adaptabilitate;
 • folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;

Sarcini specifice

 • asistă Directorul Executiv în relația cu partenerii locali, naționali și internaționali ai asociației;
 • gestionează, la solicitarea Directorului Executiv și în limitele trasate de acesta, relația cu partenerii locali, naționali și internaționali ai asociației;
 • menține, la solicitarea Directorului Executiv și în limitele trasate de acesta, comunicarea cu structurile de implementare ale Programului cultural național “Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, organizații independente, operatori culturali, reprezentanți ai sectorului privat, precum și cu orice alte entități relevante în vederea obținerii și transmiterii informațiilor necesare implementării strategiilor dezvoltate de către echipa executivă a asociației;
 • colaborează îndeaproape cu reprezentanții departamentelor de Comunicare, Fundraising și Voluntariat din cadrul asociației;
 • monitorizează feedback-ul stakeholderilor și asigură comunicarea cu aceștia;
 • întreprinde orice alte activități necesare pentru buna desfășurare a activității asociației, în acord cu coordonatele trasate de conducerea executivă a asociației;

Relații ierarhice în cadrul organizației

 • se subordonează Directorului executiv al asociației și, după caz, Managerului de Operațiuni;
 • colaborează cu colegii din asociație și cu partenerii asociației.
Depunerea candidaturii

Personale interesate vor transmite pe adresa de e-mail a asociației, [email protected], dosarul de candidatură format din:

 1. Curriculum vitae;
 2. scrisoare de intenție.
Termen limită

Termenul-limită de primire a candidaturilor este 15.09.2022, ora 23:59 (ora României). Interviurile vor avea loc în intervalul 16.09.2022-19.09.2022. Vor fi invitate la interviu doar personale care au depus dosarul de candidatură complet.