This page doesn't have a translation yet
Anunț public de selecție Responsabil producție publicitară

În vederea susținerii implementării programului „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii lansează un Anunț public de selecție a unui Responsabil de producție publicitară, cu posibilitatea depunerii candidaturilor în perioada 18 ianuarie - 25 ianuarie 2023.

Responsabil producție publicitară

1 post, contract de colaborare/contract de muncă pe durată determinată;

timp de muncă: cel mult 20 de ore/săptămână;

Anunț public de selecție Responsabil producție publicitară

Descrierea postului

Responsabilul de producție publicitară gestionează activitatea de producție a materialelor de publicitate și oferă suport în implementarea / execuția diverselor proiecte creative ale asociației.

Cerințe față de deținătorul funcției

 • experiență relevantă într-o funcție similară sau într-o companie cu profil similar - producție publicitară;
 • studii superioare în domeniul artelor vizuale, design sau alte discipline similare cât și cunoștințe despre procesele producției publicitare;
 • cunoașterea materialelor specifice aferente producției publicitare;
 • cunoaștere materialelor specifice domeniului și a tehnologiilor de prelucrare;
 • experiență practică în lucrul cu diverse materiale (plexiglas, autocolante, casete luminoase, panouri, litere volumetrice, debitare lipire, colantări);
 • cunoștințe de desen tehnic;
 • cunoștințe de limba engleză nivel mediu sau avansat;
 • abilități bune de comunicare, relaționare și organizare;
 • capacitate de efort și concentrare pentru îndeplinirea la timp a sarcinilor de serviciu;
 • operare PC – pachet Microsoft Office, precum și cunoașterea programelor de grafică publicitară Adobe Photoshop și Adobe Illustrator;

Sarcini specifice

 • coordonează activitatea de producție publicitară în conformitate cu planul de producție;
 • stabilește de comun acord cu Directorul de creație ordinea de urgență a lucrărilor și asigură executarea lor la timp;
 • răspunde de respectarea tehnologiilor de fabricație și a planurilor calității;
 • răspunde de încadrarea în termenele de livrare a produselor realizate;
 • îndeplinește sarcinile date de către Directorul de creație;
 • menține contactul cu colaboratorii din portofoliu;
 • transmite informațiile despre costurile produselor către Directorul de creație;
 • monitorizează procesul de producție și colaborează cu departamentele implicate;
 • menține și respectă cerințele Directorului de creație cu privire la conceptul proiectului și calitatea produselor;
 • monitorizează constant progresul cu privire la procesul de producție;
 • solicită Expertului în Achiziții publice al asociației obținerea de oferte în baza proiectelor primite de către Directorul de creație și formulează un buget, în temeiul ofertelor primite, pe care îl prezintă Directorului de creație;
 • verifică documentele de producție (dimensiuni, tip material, cote proiect conform planului din locație);
 • centralizează bugetul după finalizarea lucrărilor și transmite facturile/contractele către departamentul Financiar;
 • supervizează montajele pentru campaniile/materialele comandate conform brief-ului intern;
 • urmărește îndeaproape producția, verificând și certificând buna execuție înainte de livrarea lucrărilor;
 • cunoaște fazele de execuție a fiecărei lucrări intrate în producție și raportează zilnic situația Directorului de creație;
 • sesizează și ia măsuri pentru eliminarea problemelor din timpul execuției lucrărilor;
 • planifică activitățile de producție pentru fiecare proiect în parte, astfel încât să se respecte termenii limită, încadrarea în buget și resursele proiectului;

Relații ierarhice în cadrul organizației

 • se subordonează Directorului Executiv al asociației, Managerului de Operațiuni, precum și Directorului de Creație;
 • colaborează cu colegii din asociație și cu partenerii asociației.
Depunerea candidaturii

Persoanele interesate vor transmite pe adresa de e-mail a asociației, [email protected], dosarul de candidatură format din:

 • Curriculum vitae;
 • scrisoare de intenție.
Termen limită

Termenul-limită de primire a candidaturilor este 25.01.2023, ora 23:59 (ora României). Interviurile vor avea loc în intervalul 26.01.2023-27.01.2023. Vor fi invitate la interviu doar persoanele care au depus dosarul de candidatură complet.