This page doesn't have a translation yet

Dec. 21, 2018

Acte necesare pentru Cererea de Adeziune

Persoanele fizice sau juridice ce doresc să devină membre ale Asociaţiei Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, trebuie să depună/să trimită către asociaţie dosarul de adeziune, care va cuprinde:

  • Pentru persoanele fizice
  1. Declaraţie de adeziune – Descarcă Model
  2. Declaraţie pe proprie răspundere că aceasta îndeplinește condiţiile prevăzute de art. 2.2.3 din statutul asociaţiei – Descarcă Model
  3. Copie de pe cartea de identitate, în copie conformă cu originalul
  4. Curriculum vitae.
  • Pentru persoane juridice societăţi comerciale
  1. Declaraţie de adeziune – Descarcă Model
  2. Declaraţie pe proprie răspunedere a reprezentantului legal că aceasta îndeplinește condiţiile prevăzute de art. 2.2.3 din statutul asociaţiei – Descarcă Model
  3. Certificat constatator
  • Pentru persoane juridice asociaţii și fundaţii
  1. Declaraţie de adeziune – Descarcă Model
  2. Declaraţie pe proprie răspunedere a reprezentantului legal că aceasta îndeplinește condiţiile prevăzute de art. 2.2.3 din statutul asociaţiei – Descarcă Model
  3. Extras din registrul special al asociaţiilor și fundaţiilor
  4. Certificat de înregistrare, în copie conformă cu originalul
  • Pentru orașe partenere
  1. Declaraţie de adeziune – Descarcă Model
  2. Declaraţie pe proprie răspunedere a reprezentantului legal că aceasta îndeplinește condiţiile prevăzute de art. 2.2.3 din statutul asociaţiei – Descarcă Model
  • Pentru alte organisme(care nu se pot încadra în cele de mai sus)
  1. Declaraţie de adeziune – Descarcă Model
  2. Declaraţie pe proprie răspunedere a reprezentantului legal că aceasta îndeplinește condiţiile prevăzute de art. 2.2.3 din statutul asociaţiei – Descarcă Model
  3. Certificat de înregistrare, în copie conformă cu originalul
  4. Actul de înfiinţare, în copie conformă cu originalul

NOTĂ: Toate dosarele de adeziune se vor depune la biroul asociaţiei din Timișoara, mansarda B1, str. Martin Luther, Nr.4, Bastion Maria Theresia, corp B1 sau se vor trimite la următoarea adresă de e-mail: [email protected] 

LINKURI UTILE:

01.02.2019 Comunicat de presă – Prelungirea termenului de depunere a Cererilor de Adeziune

Calendar Adunare Generală a Asociaţiilor

Cuantumul Cotizaţiilor Anuale

Acte Adiţionale la Statut și Actul Constitutiv al Asociaţiei