This page doesn't have a translation yet

Deadline: Nov. 13, 2020, 11:59 p.m.

Apel deschis Lumini Captivante

Apel deschis Lumini Captivante 2020

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii lansează un nou apel de proiecte pentru programul Lumini captivante. Apelul este adresat artiștilor și/sau colectivelor interdisciplinare și va avea o fază de selecție și una de implementare a lucrărilor câștigătoare. Concursul se va desfășura în perioada 23 octombrie – 13 noiembrie 2020. [ACTUALIZAT 05.11]

Rezultate propuneri de proiecte la 19.11.2020

Vezi Comunicatul ->

33 de propuneri, dintre care 31 eligibile au fost transmise din partea artiștilor și a colectivelor interdisciplinare în urma apelului de propuneri de proiecte și intervenții site-specific Progres. Schimbări de paradigmă, din programul cultural “Lumini captivante”. Juriul format din Attila Wenczel (Arhitect, PARASITE studio), Maria Orosan-Telea (Coordonator DRAFT curatorial program, Facultatea de Arte și Design din Timișoara), Mirela Stoeac-Vlăduți (Manager Cultural, META Spațiu contemporary art gallery), Dan Bugariu (Coordonator MultipleXity, Asociația Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii) si Levente Kozma (Director Artistic, Asociația SIMULTAN) a selectat cele 4 lucrări câștigătoare astfel:

 1. "Heavy Light-Photonic Sculptures" – Alex Boca - 431 / 500 de puncte.
 2. "coridor ne/sigur" – Ioana Georgeta Țurcan - 430 / 500 de puncte.
 3. "TIMELINE" – Alex Halka - 426 / 500 de puncte.
 4. "metalogarnum" – Sillyconductor / Cote (Cătălin Matei și Ion Cotenescu) - 426 / 500 de puncte.

Act Adițional nr. 1 la Regulament 05.11.2020

Prin prezentul act adițional adus regulamentului de concurs se modifică toate dispozițiile referitoare la etapele și calendarul acestuia, după cum urmează:

 • Termenul limită de înscriere devine 13 noiembrie 2020, ora 23.59;
 • Selecția propunerilor se realizează în intervalul 16 noiembrie – 18 noiembrie 2020;
 • Anunțarea rezultatelor are loc la data de 18 noiembrie 2020;

Prin prezentul act adițional se introduce în Regulamentul de concurs un nou capitol denumit Alte clauze în cuprinsul căruia se regăsește dispoziția de mai jos:

Dacă în urma emiterii unui act al autorităților publice centrale, județene, locale sau al oricărei alte autorități publice competente ca urmare a evoluției pandemiei SARS-CoV-2 organizatorii se vor afla în imposibilitatea de a implementa practic proiectul, acesția înțeleg să îl reprogrameze pentru o dată ulterioară.

Celelalte dispoziții ale Regulamentului rămân neschimbate.

Introducere

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii și Asociația Simultan lansează un apel de proiecte artistice pentru programul cultural Lumini captivante. Apelul este adresat artiștilor și/sau colectivelor interdisciplinare și va avea o fază de selecție și una de implementare a lucrărilor câștigătoare.
Concursul se va desfășura în perioada 23 octombrie - 13 noiembrie 2020, ora 23:59.
Perioada de realizare și implementare este 19 noiembrie - 9 decembrie.
Prezentarea publică a proiectelor câștigătoare va avea loc în perioada 10 -13 decembrie 2020.
Lucrările vor fi prezentate în fostele ateliere ale Societății de Transport Public Timișoara, care vor găzdui viitorul Centru pentru Artă, Tehnologie și Experiment MultipleXity, din Bulevardul Take Ionescu nr. 56-58.

Organizatori

Apelul de proiecte și intervenții site-specific Progres. Schimbări de paradigmă în cadrul programului Lumini captivante este organizat de Asociația Timișoara 2021- Capitală Europeană a Culturii și de Asociația Simultan.

Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii a fost înființată în 2011, cu scopul de a pregăti Dosarul de candidatură pentru obținerea titlului de Capitală Europeană a Culturii. După câștigarea titlului, Asociația își continuă misiunea de a dezvolta Programul Cultural, precum şi de a strânge fondurile necesare organizării, promovării şi implementării acestuia. Ulterior anului celebrării Capitalei Culturale, Asociaţia va avea ca scop sprijinirea şi dezvoltarea de proiecte culturale în folosul comunităţii. În anul 2019, în primul an de producție propriu-zisă, Asociația a derulat împreună cu partenerii săi peste 400 de evenimente culturale la care au luat parte peste 130.000 de persoane.

Asociația Simultan este o organizaţie nonguvernamentală (nonprofit) înfiinţată de un grup de artişti din Timişoara în anul 2005, cu scopul de a crea o platformă pentru dezvoltarea de programe în domeniul artei şi culturii contemporane.

Despre programul Lumini captivante

Programul Lumini captivante este parte integrantă a Dosarului de candidatură cu care orașul Timișoara a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii. Programul este inclus în teritoriul “Oameni”, stația “Reflecții” și își propune să familiarizeze publicul cu mediul digital și să ofere o mai bună înțelegere asupra noilor tehnologii prin intermediul artelor multimedia. Astfel, conținutul artistic creat redirecționează atenția de la lumina artificială a dispozitivelor la lumina interioară a oamenilor pentru ca aceștia să-și redescopere vise și pasiuni uitate.

Tema concursului

Proiectul Progres. Schimbări de paradigmă își propune o reflecție artistică asupra istoriei și patrimoniului industrial din Timișoara, a modului în care memoria unor locuri și comunități s-a transformat sau chiar dispărut.

Plecând de la premiza data de natura dinamică și progresistă a științei, că noua paradigmă este întotdeauna mai bună, nu doar diferită, noile realități și nevoi atrag după sine abandonul unor sisteme și situații care păreau odinioară stabile și elaborate. Schimbarea de paradigmă este o transformare în concepte și practici sau a modului în care funcționează un sistem și se întâmplă adesea atunci când este introdusă o nouă tehnologie care modifică radical procesul de producție a unui bun sau serviciu. Aceste schimbări sunt factori cheie în multe dintre procesele pe care le suferă o societate care generează probleme, dar și soluții model pentru comunități, așa cum concluzionează fizicianul și filosoful Thomas Kuhn.

Paradigmele sunt importante deoarece definesc modul în care percepem realitatea. Ele apar atunci când paradigma dominantă, sub care funcționează știința în mod curent acceptată, devine incompatibilă sau insuficientă, facilitând adoptarea unei teorii sau paradigme revizuite sau complet noi. Ca atare, toată lumea este supusă limitărilor și distorsiunilor produse de natura lor condiționată social. Aceste schimbări au devenit mult mai frecvente și accelerate în zilele noastre, pe măsură ce revoluția industrială a transformat multe procese sociale și industriale. Este posibil ca aceste procese să devină și mai banale în viitor pe măsură ce crește rata noastră de avans tehnologic.

Un astfel de subiect îl constituie și spațiile fostelor ateliere ale Societății de Transport Public din Timișoara, înființată în 1867 ca o premiera pentru Europa de Est, fiind prima linie de tramvai cu tracțiune animală în scopul facilitării transportului de persoane și mărfuri pe traseul dintre principalele cartiere Fabric, Cetate și Iosefin, și care arată astăzi un peisaj industrial cu o încărcătură istorică, patrimonială, dar și personală a unei comunități al cărei trecut s-a fragmentat odată cu desființarea treptată a structurilor industriale după ‘89.
Alternând între posibilitatile de valorificare, fondul de unelte funcționale a căror utilitate și rentabilitate sunt astăzi discutabile, scenarii de reconversie la spații culturale,

Atfel, proiectul Progres. Schimbări de paradigmă își propune sa remodeleze, din aceste frânturi de istorie colectivă și personală, narațiuni care chestionează acest proces de transformare dintr-o perspectivă socio-politică și tehnologică.

Orientări și cerințe

1) Apelul se adresează proiectelor care pot fi produse până cel târziu la data de 7 decembrie 2020 (termenul de predare a lucrărilor) și expuse în perioada 10 - 13 decembrie 2020.

2) Lucrarea trebuie să corespundă, atât din punct de vedere conceptual, cât și estetic, temei concursului;

3) Propunerile trebuie să vizeze proiecte care nu au mai fost expuse până acum în formă finală;

4) Propunerea va conține:

● Formularul de înscriere completat;

● Conceptul și descrierea propunerii/proiectului, la care se vor adăuga următoarele anexe:

- CV//biografie cu / portofoliu de lucrări și proiecte ale artistului/grupului de artiști (max 5);

- un deviz/cost estimat de implementare a proiectului/propunerii.

5) Vor fi încurajate proiectele interdisciplinare care folosesc tehnologia ca mijloc de expresie.

6) Lucrarea (intervenție, instalație media, proiecție video, performativ etc.) trebuie să fie integrată relațional cu spațiul de expunere. Planurile spațiilor de expunere și fotografii vor putea fi consultate accesând acest link.

7) Creațiile vor încuraja participarea unei sfere largi de public, de la copii până la adulți.

8) Lucrarea va fi în conformitate cu viziunea proiectului Lumini captivante, nu va conține niciun fel de referință, observație ofensatoare legată de naționalitate, etnie, rasă, culoare sau religie, respectiv nicio prezentare obscenă.

9) Toate costurile de implementare vor fi asigurate din suma oferită ca premiu și alte surse proprii care nu privesc organizatorii acestui concurs.

10) Autorii lucrărilor selectate se angajează să asigure toate mijloacele necesare implementării proiectului propriu, organizatorii acestui concurs având doar un rol de îndrumare.

11) Pe parcursul perioadei de jurizare, în cazul în care juriul are nevoie de clarificări privind propunerile înscrise, va contacta participantul prin telefon și/sau e-mail. Orice răspuns primit după 5 ore de la primirea notificării, nu va fi luat în considerare.

12) Realizare/Producție : după anunțarea rezultatelor selecției, nicio lucrare selectată nu poate fi retrasă din concurs.

13) Decizia juriului este finală, irevocabilă și nu poate fi contestată

Participanți eligibili

Concursul este deschis tuturor celor interesați, fără restricții de cetățenie, domiciliu, pregătire/experiență artistică, gen, vârstă.

Persoanele care la data înscrierii nu au împlinit vârsta de 18 ani sunt rugate să atașeze un acord scris al unui tutore legal. Nu pot participa la concurs angajații, rudele de gradul I ale angajaților sau ale personalului subcontractat din partea Organizatorului.

Sunt acceptate lucrări propuse de autori individuali sau grupuri.

Fiecare echipă poate avea un număr nelimitat de membri, însă va trebui să specifice în formularul de înscriere un lider de proiect. Sunt acceptate echipe multidisciplinare.

O echipă / un artist poate înscrie mai multe soluții separate, însă numai una singură va putea fi declarată câștigătoare.

Participarea este gratuită.

Etapele și calendarul concursului

[ACTUALIZAT 05.11. prin Act adițional nr. 1 la Regulament Concurs]

> Înscrieri / propuneri 23 octombrie – 13 noiembrie 2020, ora 23:59 [ACTUALIZAT 05.11.]
Participarea se face pe bază de înscriere, prin e-mail, la adresa [email protected].

> Selecție propuneri 16 noiembrie – 18 noiembrie 2020 [ACTUALIZAT 05.11.]
Juriul concursului realizează o selecție a propunerilor în conformitate cu criteriile prevăzute în regulament.

> Anunțarea rezultatelor 18 noiembrie 2020 [ACTUALIZAT 05.11.]
Rezultatele jurizării vor fi anunțate public pe site-urile www.timisoara2021.ro și https://www.simultan.org, pe paginile de Facebook https://www.facebook.com/timisoara2021eu și https://www.facebook.com/simultan.org.

> Prezentarea proiectelor 10 - 13 decembrie 2020
Toate proiectele câștigătoare implementate vor fi prezentate în stadiul lor final.

În perioada 23 - 27 noiembrie, câștigătorii se angajează să participe la cel puțin o întâlnire de feedback și monitorizare a stadiului lucrărilor cu organizatorii concursului.

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Datele concursului pot fi subiectul unor modificări. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și va anunța acest lucru public pe pagina www.timisoara2021.ro. Orice modificare adusă prezentului Regulament va face obiectul unui act adițional și se va publica de asemenea pe pagina www.timisoara2021.ro.

Înscrierea în concurs

Un autor poate participa la concurs cu una sau mai multe lucrări. Pentru fiecare lucrare se va completa un formular de înscriere separat. Aplicațiile pot fi încărcate și trimise la adresa [email protected], până în data de 13 noiembrie 2020, ora 23:59.

Acestea trebuie să conțină următoarele documente în format pdf sau .doc.

1) Formular de înscriere completat; (Descarcă aici)
2) Conceptul sau descrierea propunerii/proiectului, la care se va adăuga o prezentare/schiță/sau un demo etc., într-un format adecvat specificului propunerii.
3) CV/ portofoliu / biografie cu exemple de lucrări și proiecte ale artistului / grupului de artiști;
4) Un deviz / buget / cost estimat de implementare a proiectului / propunerii.

Juriul concursului

[ACTUALIZAT 12.11.2020]

A fost stabilit juriul pentru apelul de proiecte Progres. Schimbări de paradigmă propus de Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii și Asociația Simultan în cadrul programului cultural “Lumini captivante”. Membrii juriului sunt:

 1. Attila Wenczel / Arhitect, PARASITE studio
 2. Maria Orosan-Telea / Coordonator DRAFT curatorial program, Facultatea de Arte și Design din Timișoara
 3. Mirela Stoeac Vlăduți / Manager Cultural, META SPATIU contemporary art gallery
 4. Dan Bugariu / Coordonator MultipleXity, Asociația Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
 5. Levente Kozma / Director Artistic, Asociația SIMULTAN

***

Un juriu, compus din 5 persoane cu experiență în domeniile arte vizuale, arhitectură, patrimoniu sau management cultural selectează un număr de 4 lucrări care vor fi premiate și realizate în cadrul concursului Lumini captivante:

 1. 1 reprezentant din domeniul artelor vizuale;
 2. 1 reprezentant din domeniul arhitecturii;
 3. 1 reprezentant din domeniul patrimoniului sau managementului cultural;
 4. 1 reprezentant din partea Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii;
 5. 1 reprezentant din partea Asociației Simultan;

Decizia juriului este finală, irevocabilă și nu poate fi contestată. După anunțarea rezultatelor selecției, nicio lucrare selectată nu poate fi retrasă din concurs.

Încercarea de influențare a membrilor juriului, de către concurenți sau de către alte persoane interesate, atrage descalificarea concurenților.

Criterii de jurizare

Criteriile de jurizare sunt:

● relevanța pentru tema concursului (30 de puncte);

● calitatea artistică și originalitatea proiectului (35 de puncte);

● fezabilitatea (20 puncte);

● adecvarea bugetului/devizului (15 de puncte).

Proiectele vor fi premiate ținându-se cont de punctajul obținut, în limita fondurilor disponibile.

Premii

Se acordă 4 premii a câte 15.000 lei fiecare.

Suma totală a premiilor este de 60.000 lei.

Premiul este exprimat în sumă brută. Plătitorul premiilor (Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii) se obligă să calculeze și să plătească impozitul datorat în conformitate cu legislația în vigoare. Plata premiilor va fi efectuată în lei, conform prevederilor Codului fiscal în vigoare.

Artiștii câștigători/echipele câștigătoare vor asigura execuția integrală a proiectului. Nu vor fi acoperite separat cheltuielile de producție, transport ș.a.m.d, echipa având libertatea de a decide cu privire la modul de distribuție a premiului pentru a acoperi necesitățile proiectului. Valoarea premiului nu poate fi crescută, chiar dacă bugetul de producție al proiectului depășește valoarea acestuia.

Organizatorii concursului vor oferi asistență în ceea ce privește partea de execuție și a modului prezentare a proiectelor și intervențiilor și în ceea ce privește supravegherea acestora pe perioada desfășurării evenimentului de prezentare.

Premiile se vor acorda în două tranșe egale, astfel:

➔ 1 tranșă în 10 zile lucrătoare de la anunțarea propunerilor selectate;

➔ 1 tranșă în 10 zile lucrătoare de la predarea lucrării și încheierea procesului-verbal de predare-primire, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020.

În cazul în care este desemnată câștigătoare o echipă, premiul se va acorda liderului de echipă.

În cazul în care câștigătorul nu prezintă/livrează lucrarea conform prevederilor din prezentul Regulament, Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii nu va achita a II-a tranșă și va începe derularea recuperării sumelor achitate deja, și anume tranșa I.

Forța majoră

Prezentul concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare sau în cazul schimbării cadrului legislativ. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de voința lor, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea prezentului Regulament și continuarea concursului, Organizatorii vor fi exonerați de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor lor pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorii, dacă invocă forța majoră, sunt obligați să comunice participanților concursului, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

Drepturi de autor

Fiecare participant declară pe proprie răspundere că are dreptul de a înscrie lucrarea în concurs și că este autorul și proprietarul drepturilor de autor al lucrării înscrise și al componentelor lucrării (imagini, text, simboluri etc). Conform contractului de finanțare dintre Casa de Cultură a Municipiului Timișoara și Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, drepturile de autor asupra operelor câștigătoare revin Municipiului Timișoara, Asociației Timișoara 2021 revenindu-i drepturile de folosință asupra acestora pentru o perioadă de maximum 8 ani de la prima expunere a lor (10 decembrie 2020).

Drepturi de difuzare

Pe perioada implementării lucrărilor, câștigătorii vor permite accesul/colabora cu reprezentanți mass-media și departamentele de comunicare ale asociațiilor Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii și Simultan.

Protecția datelor

Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în ceea ce privește concursul desfășurat de Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, vă facem cunoscut că:

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsurile tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii prelucrează, pe durata derulării concursului, numele și prenumele, domiciliul, CNP, numărul de telefon și adresa de email cuprinse în formularul depus, CV, precum și în copia cărții de identitate anexată la prezentul regulament, pentru:
- realizarea activităților efectuate de Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii în interesul dumneavoastră în virtutea concursului la care participați;
- îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata drepturilor bănești;
- îndeplinirea obligației Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii de ținere a evidenței documentelor contabile;
- comunicarea cu dumneavoastră.

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii nu utilizează datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile, nu prelucrează date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-a colectat și nu ia niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii utilizează mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate.

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii respectă și asigură în mod strict secretul profesional. Datele sunt dezvăluite doar pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru ­­­­­­­­­Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii o obligație.

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii revizuiește în fiecare an datele colectate, în baza mențiunilor dvs., analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor contractuale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

Menționăm că beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, având posibilitatea să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor.

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră la adresa [email protected]. Vă vom răspunde neîntârziat. De asemenea, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

Documents
r/evoluție? istorii trăite 1945-1989-2022

Dec. 7, 2022

r/evoluție? istorii trăite 1945-1989-2022 Vernisajul expoziției – eveniment este organizat de Asociația Prin Banat și Asociația Memorialul Revoluției din 16-22 Decembrie 1989, în cadrul proiectului Cămine în mișcare și ...
View more from this territory
YOUNGETEERS 2022

Dec. 6, 2022

YOUNGETEERS 2022 Asociația ”Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii” organizează un eveniment de dialogare și informare cu privire la managementul voluntarilor în cadrul evenimentelor culturale, în ...
View more from this territory