This page doesn't have a translation yet

Deadline: Dec. 2, 2020, 11:59 p.m.

Apel deschis pentru propuneri de proiecte și intervenții artistice - Cămine în Mișcare

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii și Asociația Prin Banat lansează un apel de proiecte pentru proiectul cultural Cămine în Mișcare. Apelul este adresat artiștilor și va avea o fază de selecție și una de implementare a lucrărilor câștigătoare. Concursul se va desfășura în perioada 30 septembrie – 18 octombrie 2020. Faza de implementare, incluzând și etapa de prezentare a proiectelor câștigătoare, se va desfășura între 21 octombrie - 2 decembrie 2020. Gazda lucrărilor artistice rezultate prin concurs va fi orașul Timișoara. Ele vor avea loc în spații publice, în locuri de adunare a comunității sau în locuri intens circulate, pentru a facilita și încuraja interacțiunea oamenilor cu actul artistic.

Apel deschis pentru propuneri de proiecte și intervenții artistice , derulat în perioada 30.09.2020 -18.10.2020

Anunț selecție artiști

Dorim să vă anunțăm câștigătorii în urma apelului de proiecte Cămine în Mișcare:

Proiecte desfășurate în spații interioare:

 • Marius Jurca – TIPARE ALE MEMORIEI
 • Noiseloop Studio – MOTIVE ȘI MEMORII INTERACTIVE
 • Daniel Spătaru – AMINTIRI
 • Ioana Anghel – FRÂNTURI
 • Cornelia Iordache – N-AM ȘTERGE NIMIC

Proiecte desfășurate în spații exterioare/domeniul public:

 • Sorina Vazelina & primitiv print – TUR BANA
 • Oana Florică – PUNCT ÎNAINTEA ACULUI
 • Psihodrom – KRUMAU LIVE
 • Lera Kelemen – POP-UP DEVICE FOR EXPERIMENTING MARGINS
 • BIS Teatru – MUTAT DE LA NOI

Vezi comunicatul de presă ->

Introducere

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii și Asociația Prin Banat lansează un apel de proiecte pentru proiectul cultural Cămine în Mișcare. Apelul este adresat artiștilor și va avea o fază de selecție și una de implementare a lucrărilor câștigătoare. Concursul se va desfășura în perioada 30 septembrie – 18 octombrie 2020. Faza de implementare, incluzând și etapa de prezentare a proiectelor câștigătoare, se va desfășura între 21 octombrie - 2 decembrie 2020. Gazda lucrărilor artistice rezultate prin concurs va fi orașul Timișoara. Ele vor avea loc în spații publice, în locuri de adunare a comunității sau în locuri intens circulate, pentru a facilita și încuraja interacțiunea oamenilor cu actul artistic.

Organizatori

Apelul de proiecte și intervenții CĂMINE ÎN MIȘCARE este organizat de Asociația Timișoara 2021- Capitală Europeană a Culturii și de Asociația Prin Banat.

Asociația Timișoara 2021- Capitală Europeană a Culturii este o organizaţie nepatrimonială, neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, de utilitate publică, cu un caracter cultural şi educativ. Asociaţia își asumă misiunea de a contribui activ la crearea, susţinerea şi promovarea unui spaţiu dinamic, divers și incluziv bazat pe valorile multiculturale, educaţionale, istorice şi civice ale comunităţii, care să valorizeze identitatea, diversitatea, creativitatea şi avangarda culturală timişeană ca motoare pentru dezvoltare comunitară sustenabilă/durabilă.

Asociația Prin Banat este o organizație neguvernamentală, non-profit, ce are ca scop documentarea și promovarea valorilor locale și încurajarea turismului cultural în regiunea Banatului istoric. Printre obiectivele asociației se numără identificarea, inventarierea, documentarea și promovarea obiectivelor din cadrul patrimoniului cultural-istoric, natural și imaterial, atragerea atenției și conștientizarea în rândul comunităților asupra stării de degradare a patrimoniului cultural-istoric, încurajarea acțiunilor de cooperare culturală.

Proiectul Cămine în Mișcare

Proiectul Cămine în Mișcare a fost creat în anul 2016, pe fondul crizei refugiaților din Europa, și implementat începând cu anul 2017, gândit pentru a încuraja oamenii să-şi împărtăşească moştenirea culturală şi poveştile personale cu cei din jur. Scopul acestuia este de a promova memoria și istoria recentă a regiunii Banatului, abordând teme precum migrația, deportări, relocările de populaţie, folosind arta povestirii (storytelling-ul) ca o metodă de a aduce oamenii laolaltă şi de a le reda sentimentul de apartenenţă la un spaţiu.

La ora actuală, Cămine în Mișcare este și singurul proiect de cercetare a fenomenului migrației în regiunea istorică a Banatului (care, astăzi, se împarte pe teritoriile României, Serbiei și Ungariei). Însă, unicitatea proiectului este dată de metodologia acestuia, prin care poveștile de viață descoperite sunt transformate în formă de artă (de la expoziții foto, până la piese de teatru, film documentar, muzică, instalații de artă ș.a.m.d.), duse înapoi și prezentate comunităților într-un mod inedit.

În cei trei ani de cercetare în teren, prin proiect au fost generate zeci de ore de înregistrări, mii de documente foto, video, fragmente de jurnal de teren, respectiv notițe de teren. Dintre aceste resurse, doar 30% au fost folosite până acum, pentru a fi convertite în (câteva exemple):

 • piesa de teatru "Altă zi cu soare" (regie Andrei Ursu), inspirată din povestea de viață a țăranului Serafin Oproni din satul Zorani, jud. Timiș, care în anii 1950 s-a opus colectivizării. Povestea a fost documentată în cadrul proiectului CĂMINE ÎN MIȘCARE în anul 2018. Avanpremiera piesei de tearu a avut loc în cadrul Festivalului Euroregional de Teatru (TESZT) organizat de Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara, iar premiera a avut loc chiar în casa în care trăit Serafin Oproni din Zorani, eveniment organizat în 2018 cu sprijin din partea nepoatei acestuia și în prezența unui public numeros, format în special din consăteni și locuitori ai satelor din jur. Distribuția piesei de teatru “Altă zi cu soare” a reunit atât actori din sectorul independent (ex. Asociația Solidart din Timișoara), precum și actori de la Teatrul Național “Mihai Eminescu” din Timișoara;
 • publicații - așa cum sunt volumele bilingve (română-engleză) "CĂMINE ÎN MIȘCARE. 2017-2018" și "CĂMINE ÎN MIȘCARE. 2019", precum și volumele I-III CĂMINE ÎN MIȘCARE cu "povești de buzunar" lansate în decembrie 2019;
 • filmul documentar GRANIȚA | THE BORDER (2019, realizator Cristina Băican) - care prezintă povești ale oamenilor care au locuit sau locuiesc în satele de la granița României cu Serbia și Ungaria, povești din trecut și din prezent, la 100 de ani de la trasarea granițelor peste Banatul istoric;
 • picturi murale: între 2018 și 2019, prin proiect au fost realizate trei picturi murale în sate din județul Timiș: “Barza” - de Paula Duță în 2018, pe fațada Casei de cultură a comunei Margina; “Flying dreams” - de Ovidiu Batista, realizată pe fațada Casei de culturală din Comloșu Mare; “Zidul care șoptește”- de Livia Mateiaș, realizată pe fațada morii din Teremia Mare. Fiecare pictură murală a presupus implicarea sătenilor în procesul de realizare și în timp au devenit un reper pentru comunitate.

Tema concursului

Tema concursului este “Migrația” și cuprinde orice formă de interpretare care se referă la modalitatea prin care acest fenomen al migrației/relocării/deportării a influențat formarea memoriei individuale și colective.

Este recomandat ca artiștii să utilizeze ca material de suport arhiva și poveștile generate prin proiectul Cămine în Mișcare, în urma sesiunilor de documentare și cercetare în teren în Banat, desfășurate între anii 2017-2019. Toate poveștile, studiile și interviurile care pot fi utilizate ca inspirație de către artiști se regăsesc online și sunt marcate ca atare la adresa www.camineinmiscare.ro/concurs. La cerere, în perioada înscrierilor, echipa de proiect poate oferi consultanță concurenților în privința conținutului Cămine în Mișcare, poate pune la dispoziția acestora materiale în formă brută (de ex. interviuri), înregistrări audio și video din teren. Proiectele și intervențiile artistice vor fi prezentate în Timișoara. Artiștii vor deveni la rândul lor povestitori, participanți activi la îmbogățirea memoriei comunității, dar și în procesul de integrare într-o memorie colectivă mai largă, regională, națională și europeană.

Categoriile concursului

 • Artă vizuală
 • Teatru
 • Muzică
 • Artă digitală
 • Intervenție culturală

Orientări și cerințe

1) Apelul se adresează proiectelor care pot fi produse până cel târziu la data de 2 decembrie (termenul de predare a lucrărilor) și expuse în perioada 5-12 decembrie 2020.

2) Lucrarea trebuie să corespundă, atât din punct de vedere conceptual, cât și vizual, temei concursului;

3) Propunerile trebuie să vizeze proiecte care nu au mai fost expuse până acum în formă finală;

4) Propunerea va conține:

a) Formular de înscriere completat; (Descarcă Formular Inscriere)
b) Conceptul sau descrierea propunerii/proiectului, la care se vor adăuga următoarele anexe, în funcție de categoriile alese:

 • în cazul categoriilor Arte vizuale, se va atașa și o schiță a lucrării propuse în tema dată la o rezoluție de minim 72 dpi în format jpg, png sau pdf;
 • în cazul categoriei Teatru, se va atașa un fragment al scenariului propus în tema dată, după caz, în format pdf;
 • în cazul categoriei Muzică, se va atașa un demo audio propus în tema dată, în format mp3 sau wav;
 • în cazul categoriei Artă digitală, se va atașa o prezentare/o schiță/un demo/o prezentare etc., într-un format adecvat specificului propunerii în tema dată;
 • în cazul categoriei Intervenții culturale, se va atașa o prezentare/o schiță etc., într-un format adecvat specificului propunerii în tema dată.

c) CV/ portofoliu/biografie cu exemple de lucrări și proiecte ale artistului/grupului de artiști;
d) un deviz/cost estimat de implementare a proiectului/propunerii.

5) Încurajăm proiectele care implică îmbinarea mai multor domenii artistice.

6) Lucrările trebuie să fie adecvate expunerii în spațiile publice, să existe o întâlnire organică între comunitate și lucrare;

7) Creațiile vor încuraja participarea unei sfere largi de public, de la copii până la adulți.

8) Lucrarea va fi în conformitate cu viziunea proiectului Cămine în Mișcare, nu va conține niciun fel de referință, observație ofensatoare legată de naționalitate, etnie, rasă, culoare sau religie, nu va conține și nu va transmite niciun mesaj politic și nicio convingere religioasă, respectiv nicio prezentare obscenă.

9) Toate costurile de implementare vor fi realizare din suma oferită ca premiu și alte surse proprii care nu privesc organizatorii acestui concurs.

10) Autorii lucrărilor selectate se angajează să obțină toate autorizațiile și avizele necesare implementării proiectului propriu (dacă este cazul), organizatorii acestui concurs având doar un rol de îndrumare.

11) Pe parcursul perioadei de jurizare, în cazul în care juriul are nevoie de clarificări privind propunerile înscrise, va contacta participantul prin telefon și/sau e-mail. Orice răspuns primit după 5 ore de la primirea notificării, nu va fi luat în calcul.

12) Realizare/Producție - după anunțarea rezultatelor selecției, nicio lucrare selectată nu poate fi retrasă din concurs.

13) Decizia juriului este finală, irevocabilă și nu poate fi contestată.

Participanți eligibili

Concursul este deschis tuturor participanților, fără restricții de cetățenie, domiciliu, pregătire/experiență artistică, gen, vârstă.

Persoanele care la data înscrierii nu au împlinit vârsta de 18 ani, sunt rugate să atașeze un acord scris al unui tutore legal. Nu pot participa la Concurs angajații, rudele de gradul I ale angajaților sau ale personalului subcontractat din partea Organizatorului.

Sunt acceptate lucrări propuse de autori individuali sau în echipă.

Fiecare echipă poate avea un număr nelimitat de membri, însă va trebui să specifice în formularul de înscriere un lider de proiect. Sunt acceptate echipe multidisciplinare. O echipă / un artist poate înscrie mai multe soluții separate, însă numai una singură va putea fi declarată câștigătoare. Participarea este gratuită.

Etapele și calendarul concursului

30 septembrie – 18 octombrie 2020, ora 23:59

Înscrieri/propuneri

Participarea se face pe bază de înscriere aici, prin e-mail, procedura fiind detaliată la adresa: www.camineinmiscare.ro/concurs

19 octombrie – 21 octombrie 2020, ora 23:59

Selecție propuneri

Juriul concursului realizează o selecție a propunerilor în conformitate cu criteriile precizate în regulament.

21 octombrie 2020

Anunțarea rezultatelor

Rezultatele jurizării vor fi anunțate public pe site-ul www.camineinmiscare.ro și pe pagina de Facebook www.facebook.com/movingfireplaces, precum și pe site-ul www.timisoara2021.ro și pe pagina de Facebook www.facebook.com/timisoara2021.

5 decembrie - 12 decembrie 2020

Prezentarea proiectelor

Toate proiectele câștigătoare implementate vor fi prezentate în stadiul lor final.

În perioada 21 octombrie - 27 noiembrie, câștigătorii se angajează să participe la cel puțin două întâlniri intermediare de feedback și monitorizare a stadiului lucrărilor cu organizatorii concursului.

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Datele concursului pot fi subiectul unor modificări. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și va anunța acest lucru public pe paginile www.camineinmiscare.ro și www.timisoara2021.ro. Orice modificare adusă prezentului Regulament va face obiectul unui act adițional și se va publica de asemenea pe paginile www.camineinmiscare.ro și www.timisoara2021.ro.

Înscrierea în concurs

Un autor poate participa la concurs cu una sau mai multe lucrări. Pentru fiecare lucrare se va completa un formular de înscriere separat. Aplicațiile pot fi încărcate și trimise la adresa [email protected], până în data de 18 octombrie 2020, ora 23:59. Acestea trebuie să conțină următoarele documente în format .pdf sau .doc:

1) Formular de înscriere completat;

2) Conceptul sau descrierea propunerii/proiectului, la care se vor adăuga următoarele anexe, în funcție de categoriile alese:

3) CV/ portofoliu/biografie cu exemple de lucrări și proiecte ale artistului/grupului de artiști;

4) Un deviz/buget/cost estimat de implementare a proiectului/propunerii.

Juriul concursului

Un juriu, compus din 5 persoane cu experiență în domeniu culturii, artelor vizuale, artelor spectacolului și etnologiei/sociologiei, selectează un număr de 10 lucrări care vor fi premiate și realizate în cadrul concursului Cămine în mișcare:

 1. 1 reprezentant din domeniul Artelor Vizuale;
 2. 1 reprezentant din domeniul Artelor Spectacolului.
 3. 1 reprezentant din domeniul etnologiei/sociologiei;
 4. 1 reprezentant din partea Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii;
 5. 1 reprezentant din partea Asociației Prin Banat;

Decizia juriului este finală, irevocabilă și nu poate fi contestată. După anunțarea rezultatelor selecției, nicio lucrare selectată nu poate fi retrasă din concurs.

Încercarea de influențare a membrilor juriului, de către concurenți sau de către alte persoane interesate, atrage descalificarea concurenților.

Criterii de jurizare


Criteriile de jurizare sunt:

 • relevanța pentru tema concursului (30 de puncte);
 • calitatea artistică și originalitatea proiectului (35 de puncte);
 • fezabilitatea (20 puncte);
 • adecvarea bugetului/devizului (15 de puncte).

Proiectele vor fi premiate ținându-se cont de punctajul obținut, în limita fondurilor disponibile.

Premii

5 premii a câte 15000 lei fiecare, pentru proiecte indoor

5 premii a câte 25000 lei fiecare, pentru proiecte outdoor

Suma totală a premiilor este de 200.000 lei.

Premiul este exprimat în sumă brută. Plătitorul premiilor (Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii) se obligă să calculeze și să plătească impozitul datorat în conformitate cu legislația în vigoare. Plata premiilor va fi efectuată în lei, conform prevederilor Codului fiscal în vigoare.

Echipele câștigătoare vor asigura execuția integrală a proiectului. Nu vor fi acoperite separat cheltuielile de producție, transport ș.a.m.d, echipa având libertatea de a decide cu privire la modul de distribuție a premiului pentru a acoperi necesitățile proiectului. Valoarea premiului nu poate fi crescută, chiar dacă bugetul de producție al proiectului depășește valoarea acestuia.

Organizatorii concursului vor oferi asistență în ceea ce privește partea de prezentare a proiectelor și intervențiilor și în ceea ce privește supravegherea acestora pe perioada desfășurării evenimentului de prezentare.

Premiile se vor acorda în două tranșe egale, astfel:

 • 1 tranșă în 10 zile lucrătoare de la anunțarea propunerilor selectate;
 • 1 tranșă în 10 zile lucrătoare de la predarea lucrării și încheierea procesului-verbal de predare-primire, dar nu mai devreme de data de 2 decembrie 2020.

În cazul în care este desemnată câștigătoare o echipă, premiul se va acorda liderului de echipă.

În cazul în care câștigătorul nu prezintă/livrează lucrarea conform prevederilor din prezentul Regulament, Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii nu va achita a II-a tranșă și va începe derularea recuperării sumelor achitate deja, și anume tranșa I.

Forța majoră

Prezentul concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare sau în cazul schimbării cadrului legislativ. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de voința lor, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea prezentului Regulament și continuarea concursului, Organizatorii vor fi exonerați de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor lor pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorii, dacă invocă forța majoră, sunt obligați să comunice participanților concursului, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

Drepturi de autor

Fiecare participant declară pe proprie răspundere că are dreptul de a înscrie lucrarea în concurs și că este autorul și proprietarul drepturilor de autor al lucrării înscrise și al componentelor lucrării (imagini, text, simboluri etc). Conform contractului de finanțare dintre Casa de Cultură a Municipiului Timișoara și Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, drepturile de autor asupra operelor câștigătoare revin Municipiului Timișoara, Asociației Timișoara 2021 revenindu-i drepturile de folosință asupra acestora pentru o perioadă de maximum 8 ani de la prima expunere a lor (2 decembrie 2020).

Drepturi de difuzare

Pe perioada implementării lucrărilor, câștigătorii vor permite accesul/colabora cu reprezentanți mass-media și departamentele de comunicare ale asociațiilor Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii și Prin Banat.

Protecția datelor

Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în ceea ce privește concursul desfășurat de ­­­­­­­­­Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, vă facem cunoscut că:

­­­­­ Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsurile tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

­­­­­­­­­ Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii prelucrează, pe durata derulării concursului, numele și prenumele, domiciliul, CNP, numărul de telefon și adresa de email cuprinse în formularul depus, CV, precum și în copia cărții de identitate anexată la prezentul regulament, pentru:

- realizarea activităților efectuate de ­­­­­­­­­Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii în interesul dumneavoastră în virtutea concursului la care participați;

- îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata drepturilor bănești;

- îndeplinirea obligației ­­­­­­­­­Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii de ținere a evidenței documentelor contabile;

- comunicarea cu dumneavoastră.

­­­­­­­­­ Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii nu utilizează datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile, nu prelucrează date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-a colectat și nu ia niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. ­­­­­­­­­Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii utilizează mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate.

­­­­­­­­­Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii respectă și asigură în mod strict secretul profesional. Datele sunt dezvăluite doar pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru ­­­­­­­­­Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii o obligație.

­­­­­­­­­ Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii revizuiește în fiecare an datele colectate, în baza mențiunilor dvs., analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor contractuale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

Menționăm că beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, având posibilitatea să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor.

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră. Vă vom răspunde neîntârziat. De asemenea, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

Documents
r/evoluție? istorii trăite 1945-1989-2022

Dec. 7, 2022

r/evoluție? istorii trăite 1945-1989-2022 Vernisajul expoziției – eveniment este organizat de Asociația Prin Banat și Asociația Memorialul Revoluției din 16-22 Decembrie 1989, în cadrul proiectului Cămine în mișcare și ...
View more from this territory
YOUNGETEERS 2022

Dec. 6, 2022

YOUNGETEERS 2022 Asociația ”Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii” organizează un eveniment de dialogare și informare cu privire la managementul voluntarilor în cadrul evenimentelor culturale, în ...
View more from this territory