This page doesn't have a translation yet

Deadline: Oct. 25, 2020, 11:59 p.m.

Concurs deschis de picturi murale - Memoriile Cetății

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii lansează un nou apel de proiecte pentru programul Memoriile Cetății. Apelul este deschis artiștilor, va avea o fază de selecție și una de adaptare a lucrării pe suprafață. Concursul se va desfășura în perioada 9 – 25 octombrie 2020.

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii lansează un nou apel de proiecte pentru programul Memoriile Cetății. Apelul este deschis artiștilor, va avea o fază de selecție și una de adaptare a lucrării pe suprafață. Concursul se va desfășura în perioada 9 – 25 octombrie 2020.

Înscrie-te la concurs pe pagina memoriilecetatii.timisoara2021.ro

Anunț artiști câștigători

Ne bucurăm să vă anunțăm câștigătorii concursului de proiecte pentru realizarea unui număr de 8 picturi murale în Complexul Studențesc.
Cei care au convins juriul prin inspirație și creativitate sunt:

 • Lucian Sandu Milea – lucrarea Fortificații
 • Ionuț Popescu – lucrarea Together
 • Cristian Scutaru – lucrarea Freedom
 • Robert Obert – lucrarea Alive TM
 • Kitra – lucrarea now and then 
 • Horațiu-Christian [email protected] C2 – lucrarea N.A.A.P NeoAtariArcadePacloud
 • KSELEQOQYNQYSHY – lucrarea Benjamin în Timișoara
 • Lux – lucrarea Easy life

Vezi comunicatul de presă ->

Introducere

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii lansează un nou apel de proiecte pentru programul Memoriile Cetății. Apelul este deschis artiștilor, va avea o fază de selecție și una de adaptare a lucrării pe suprafață. Concursul se va desfășura în perioada 9 – 25 octombrie 2020.

Programul își propune să continue și în acest an seria intervențiilor artistice în spațiile publice. După ce anul trecut a abordat tematica Revoluției, dând naștere mai multor lucrări în diferite cartiere ale orașului, în acest an, Complexul Studențesc din Timișoara va deveni gazdă pentru o serie de intervenții care vor fi produse în spațiul public, în locuri de adunare a studenților și a comunității, pentru a facilita și încuraja interacțiunea oamenilor cu spațiul public în care trăiesc, fie temporar ori permanent.

Scopul final al programul este crearea, în anul deținerii titlului de Capitală Europeană a Culturii, a unui traseu de artă murală prin care localnicii și vizitatorii să redescopere spiritul Timișoarei, istoria și momentele importante din viața comunității.

Organizatori

Concursul Memoriile Cetății este organizat de Asociația Timișoara 2021 — Capitală Europeană a Culturii.

Asociaţia Timişoara - Capitală Culturală Europeană este o organizaţie nepatrimonială, neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, de utilitate publică, cu un caracter cultural şi educativ. Asociaţia își asumă misiunea de a contribui activ la crearea, susţinerea şi promovarea unui spaţiu dinamic, divers și incluziv bazat pe valorile multiculturale, educaţionale, istorice şi civice ale comunităţii, care să valorizeze identitatea, diversitatea, creativitatea şi avangarda culturală timişeană ca fiind motoare pentru dezvoltare comunitară sustenabilă/durabilă.

Tema Concursului

Tema concursului este Istoria, specificul și spiritul Timișoarei și cuprinde orice formă de interpretare care se referă la principiile și elementele pe care orașul le are în componenta sa și care conturează felul în care îl percepem. Lucrările propuse pot lua orice formă artistică transpusă pe calcanele căminelor studențești (ex. artă murală, artă 3D, aplicații pe perete, etc.).

Intervențiile artistice vor avea loc în Complexul Studențesc, o zonă unde locuiesc tineri din diferite colțuri ale țării și care își desfășoară cea mai mare parte din activitate acolo. Construit ca un spațiu cu posibilități multiple - locuire, cercetare, agrement - campusul reprezintă și un nod de legătură prin care artiștii își pot aduce aportul vizavi de felul în care Timișoara ni se înfățișează. Atenția direcționată către această zonă reprezintă un interes de înțelegere și integrare a modului în care comunitatea deja stabilită și cea în proces de tranziție se raportează la dimensiunile orașului.

Orientari si cerinte

 • Apelul se adresează proiectelor care pot fi produse în perioada: 5 – 15 noiembrie 2020 (în cazul condițiilor meteo nefavorabile, producția va putea fi extinsă până pe data de 29 noiembrie 2020);
 • Lucrarea trebuie să răspundă, atât din punct de vedere conceptual, cât și vizual, tematicii concursului;
 • Propunerile trebuie să vizeze proiecte care nu au mai fost expuse până acum în formă finală;
 • Propunerea se va face prin completarea formularului de la adresa memoriilecetatii.timisoara2021.ro și anexarea prin intermediul unui serviciu de transfer de fișiere (wetransfer.com, myairbridge.com, transfernow.net etc.) a unui portofoliu care va conține o schiță a lucrării propuse în tema dată, la o rezoluție de minimum 120 dpi, în format jpg, pdf sau png; și o biografie cu exemple de lucrări ale artistului/ grupului de artiști;
 • Lucrarea poate lua orice formă artistică transpusă pe calcanele căminelor din Complexul Studențesc. Suntem deschiși la aplicații inventive și originale (ex. artă murală, artă 3D, aplicații pe perete, etc.);
 • Lucrările trebuie să fie adecvate expunerii în spațiile publice, să existe o întâlnire organică între spațiu, comunitatea vizată și lucrare;
 • Implementarea intervențiilor artistice vor avea loc pe pereți cu dimensiunile aproximative de 165 mp;
 • Lucrarea va fi în conformitate cu viziunea proiectului Memoriile cetății și cu tema din acest an - “Istoria, specificul și spiritul Timișoarei”; nu va conține niciun fel de referință, observație ofensatoare legată de naționalitate, etnie, rasă, culoare sau religie, nu va conține sau nu va transmite niciun mesaj politic sau nicio convingere religioasă, respectiv nicio prezentare obscenă;
 • Decizia juriului este finală, irevocabilă și nu poate fi contestată.

Participanti eligibili

Concursul este deschis tuturor participanților, fără restricții de cetățenie, domiciliu, pregătire/experiență artistică, gen, vârstă. Persoanele care la data înscrierii nu au împlinit vârsta de 18 ani, sunt rugate să atașeze un acord scris al unui tutore legal.

Memoriile cetății Concurs deschis de picturi murale Regulament

Nu pot participa la concurs angajații, rudele de gradul I ale angajaților sau ale personalului subcontractat din partea Organizatorului.

Sunt acceptate lucrări propuse de autori individuali sau în echipă. Fiecare echipă poate avea un număr nelimitat de membri, însă va trebui să specifice în formularul de înscriere un lider de proiect. Sunt acceptate echipe multidisciplinare.

O echipă / un artist poate înscrie mai multe soluții separate, însă numai una singură va putea fi declarată câștigătoare. Participarea este gratuită.

Etapele si calendarul concursului

Înscrieri/propuneri

9 octombrie – 25 octombrie 2020, ora 23:59

Participarea se face pe bază de înscriere, procedura fiind detaliată la adresa: memoriilecetatii.timisoara2021.ro

Selecție propuneri

26 octombrie – 28 octombrie 2020

Juriul concursului realizează o selecție a propunerilor în conformitate cu criteriile prevăzute în regulament.

Anunțarea rezultatelor

28 octombrie 2020

Rezultatele jurizării vor fi anunțate public pe site-ul memoriilecetatii.timisoara2021.ro și pe paginile de Facebook www.facebook.com/memoriilecetatii și www.facebook.com/timisoara2021eu.

Expunere

Lucrările selectate sunt prezentate în spații publice. Fiecare artist (grup de artiști) selectat va avea la dispoziție un spațiu suport, specific abordării artei murale și monumentale, unde va interveni timp de zece zile, în perioada 5-15 noiembrie 2020.

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Datele concursului pot fi subiectul unor modificări. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și va anunța acest lucru public pe pagina memoriilecetatii.timisoara2021.ro. Orice modificare adusă prezentului Regulament va face obiectul unui act adițional și se va publica de asemenea pe paginia memoriilecetatii.timisoara2021.ro.

Inscrierea in concurs

Un autor poate participa la concurs cu una sau mai multe lucrări. Pentru fiecare lucrare va completa un formular de înscriere separat. Aplicațiile se vor face prin completarea formularului de la adresa memoriilecetatii.timisoara2021.ro și anexarea prin intermediul unui serviciu de transfer de fișiere (wetransfer.com, myairbridge.com, transfernow.net, etc.) a unui portofoliu care va conține o schiță a lucrării propuse în tema dată, la o rezoluție de minimum 120 dpi, în format jpg, pdf sau png; și o biografie cu exemple de lucrări ale artistului/ grupului de artiști. Propunerile pot fi trimise până în data de 25 octombrie 2020 (ora 23:59).

Jurizarea concursului

Un juriu va fi compus din 5 membri, oameni cu experiență în domeniul culturii, arhitecturii, artelor vizuale și peisagisticii selectează lucrările care vor fi premiate și realizate în cadrul concursului Memoriile cetății.

Decizia Juriului este finală, irevocabilă și nu poate fi contestată. După anunțarea rezultatelor selecției, nicio lucrare selectată nu poate fi retrasă din concurs. Încercarea de influențare a membrilor juriului, de către concurenți sau de către alte persoane interesate, atrage descalificarea concurenților.

Criterii de evaluare

 1. Adaptarea propunerilor la tema concursului;
 2. Impactul lucrării în spațiul public;
 3. Buna capacitate de dialog / impact a lucrărilor în comunitate;
 4. Originalitate și creativitate - capacitatea de a găsi soluții spațiale / forme artistice de exprimare, potrivite contextului prezentat prin temă;
 5. Adaptarea la sit / context urban - respectarea patrimoniului cultural și natural prezent și valorificarea sitului prin intervenții bine adaptate, cu impact pozitiv asupra comunității.
Premii

Se vor acorda 7 premii, a câte 15.000 lei.

Premiul este exprimat în sumă brută. Plătitorul premiilor (Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii) se obligă să calculeze și să plătească impozitul datorat în conformitate cu legislația în vigoare. Plata premiilor va fi efectuată în lei, conform prevederilor Codului fiscal în vigoare.

Echipele câștigătoare vor asigura execuția integrală a proiectului. Nu vor fi acoperite separat cheltuielile de producție, transport, cazare ș.a.m.d, echipa având libertatea de a decide cu privire la modul de distribuție a premiului pentru a acoperi necesitățile proiectului. Valoarea premiului nu poate fi crescută, chiar dacă bugetul de producție al proiectului depășește valoarea acestuia.

Organizatorii concursului vor oferi suport în ceea ce privește partea de prezentare și efectuare a lucrării (schele sau nacele, lumină, energie electrică) și în ceea ce privește supravegherea acesteia pe perioada desfășurării evenimentului.

Premiile se vor acorda în două tranșe egale, astfel:

 • 1 tranșă în maximum 5 zile lucrătoare de la anunțarea propunerilor selectate;
 • 1 tranșă în maximum 30 zile lucrătoare de la predarea lucrării și încheierea procesului-verbal de predare-primire.

În cazul în care este desemnată câștigătoare o echipă, premiul se va acorda liderului de echipă.

Organizatorii concursului vor oferi suport în ceea ce privește partea de prezentare a lucrării (schele, echipament tehnic, lumină, sunet, energie electrică) și în ceea ce privește supravegherea acesteia în perioada desfășurării evenimentului.

În cazul în care câștigătorul nu prezintă/livrează lucrarea conform prevederilor din prezentul Regulament, Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii nu va achita a II-a tranșă și va începe derularea recuperării sumelor achitate deja, și anume tranșa I.

Drepturi de autor

Fiecare participant declară pe proprie răspundere că are dreptul de a înscrie lucrarea în concurs și că este autorul și proprietarul drepturilor de autor al lucrării înscrise și ale componentelor lucrării (imagini, text, simboluri, etc). Conform contractului de finanțare dintre Casa de Cultură a Municipiului Timișoara și Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, drepturile de autor asupra operelor câștigătoare revin Municipiului Timișoara, Asociației Timișoara 2021 revenindu-i drepturile de folosință asupra acestora pentru o perioadă de maximum 8 ani de la prima expunere a lor.

Forta majora

Prezentul concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare sau în cazul schimbării cadrului legislativ. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de voința lor, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea prezentului Regulament și continuarea concursului, Organizatorii vor fi exonerați de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor lor pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorii, dacă invocă forța majoră, sunt obligați să comunice participanților concursului, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

Drepturi de difuzare

Pe perioada implementării lucrărilor, câștigătorii vor permite accesul/colabora cu reprezentanți mass-media și departamentele de comunicare ale asociațiilor Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii.

Protectia datelor

Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în ceea ce privește concursul desfășurat de Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, vă facem cunoscut că:

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsurile tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii prelucrează, pe durata derulării concursului, numele și prenumele, domiciliul, CNP, numărul de telefon și adresa de email cuprinse în formularul depus, CV, precum și în copia cărții de identitate anexată la prezentul regulament, pentru:

— realizarea activităților efectuate de Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii în interesul
Dumneavoastră în virtutea concursului la care participați;

— îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata drepturilor bănești;

— îndeplinirea obligației Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii de ținere a evidenței
documentelor contabile;

— comunicarea cu dumneavoastră.

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii nu utilizează datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile, nu prelucrează date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-a colectat și nu ia niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii utilizează mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate.

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii respectă și asigură în mod strict secretul profesional. Datele sunt dezvăluite doar pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii o obligație.

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii revizuiește în fiecare an datele colectate, în baza mențiunilor dvs., analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor contractuale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

Menționăm că beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, având posibilitatea să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră. Vă vom răspunde neîntârziat. De asemenea, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

Documents
r/evoluție? istorii trăite 1945-1989-2022

Dec. 7, 2022

r/evoluție? istorii trăite 1945-1989-2022 Vernisajul expoziției – eveniment este organizat de Asociația Prin Banat și Asociația Memorialul Revoluției din 16-22 Decembrie 1989, în cadrul proiectului Cămine în mișcare și ...
View more from this territory
YOUNGETEERS 2022

Dec. 6, 2022

YOUNGETEERS 2022 Asociația ”Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii” organizează un eveniment de dialogare și informare cu privire la managementul voluntarilor în cadrul evenimentelor culturale, în ...
View more from this territory