Temesvárról – Európa Kulturális Fővárosáról

Az évszázadok során, Temesvár és a Bánság az egész Európából származó polgárai energiájának és találékonyságának köszönhetően virágzott fel. Generációk sora óta 30 féle különbőző kultúra lakik itt: románok, németek, magyarok, szerbek, horvátok, olaszok, spanyolok és bolgárok. Továbbá, az orthodox, római-katolikus, zsidó, protestáns, lutheránus, református, muzulmán és egyéb felekezetek békében és szabadon élik hitéletüket.

1771-ben nyomtatták Temesvárott Közép- ás Dél-kelet Európa első német nyelvű újságát – Temeswarer Nachrichten cím alatt. Itt működött az első közkönyvtár, itt vetítettek először filmet, jelen pillanatban a város három állami, három különböző nyelvű színházzal rendelkezik. 1880 és 1914 között Temesvár a régió legfontosabb ipari, kereskedelmi, pénzügyi és művelődési központja, mely közelismerésnek örvendett művészeti értékeiért, a zene, irodalom, festészet, szobrászat és műépítészet terén, valamint a technikai és tudományos újításaiért.

Temesvár lakosainak polgári öntudata, mely a XX.-ik század antitotalitárius ellenállást gerjesztette, „Temesvár szelleme” címszó alatt vált elismertté. Az 1989-es eseményeket követő évek megmutatták, hogy pontosan azok az értékek szenvedtek leginkább a demográfiai változások nyomása alatt, melyek a város személyiségét alakították ki.

Temesvár ma is egy barátságos emberek lakta város, melyek békében élnek együtt, a nyolc egyetemen több, mint 40.00 hallgatóval, élő és dinamikus alkotó területtel, nagyhírű művelődési intézmények sorával. Gazdasági fejlődése töreltlen, főleg a gépkocsialkatrész gyártás és az IT&K terén.

2016-ban a város elnyerte Európa Kulturális Fővárosa címet a 2021-es évre, Temesvár azt tűzte ki célul, hogy egy olyan várossá véljok, akol a kultúra csúcsminősége önbizalmat adjon lakosainak, továbbá erőt, hogy előidézzék a változást, részvétel és szerepvállalás által. Az idők során bebizonyosodott, hogy kulcsfontosságú pillanatokban változásokat tudunk generálni. Jelenlegi célunk a polgárok változtatási képességét helyreállítása, hozzájárulva egy újjáéledő Európához.

Fényeddel világítsd városod!

Fényeddel világítsd városod! egy velünk együtt történő Utazásra való felhívás, világos és sötét tereken át, egy hosszú és sokszor nehéz folyamat amely a személyes változástól és fejlődéstől a kollektív érzékenységhez vezet.

Néha a nagy változások egy utcasarkon indulnak el.1884-ben Temesvár volt az első kontinensi európai város, mely bevezette az árammal működő közvilágítást. 1989-ben a Ceausescu-rezsim elleni Forradalom szikrái Temesvár utcáin pattantak ki. 2021-ben pedig, Európa Kulturális Fővárosa leszünk, és meg óhajtjuk osztani jövőbeli elképzeléseinket Európa többi részével.

Létezése során Temesvár földrészeken átívelő változásokat beindító szikrák városa volt. A régió lelke és hajtómotorja, az Osztrák-magyar Monarhia és Dél-kelet Európát összekötő híd. A nehéz pillanatokban lakosai összefogtak, másokat is inspirálva, hogy úgy tegyenek. Az innen elszármazottak szórványán keresztül, mely egész kontinensünket beteríti, Temesvár más európaiakkal kapcsolódott, akik hasonló kihívásokkal néztek szembe, de különféle perspektívákból. Feltett szándékunk, hogy ezt az egész erőforrást a 2021 Európa Kulturális Főváros keretében tejesítsük ki és fejlesszük.

A fény fontos szerepet játszott Temesvár történelmében, úgy gyakorlati, mint szellemi, szimbólikus síkon. Emiatt egyáltalán nem meglepő, hogy programunk jelmondata: Fényeddel világítsd városod (Shine your light – Light up your city!), mely az egyéntől a tudatos és szerepet vállaló európi polgárig vezető utazást tükrözi, ahol a közösség értékei és a szenvedély gyökereznek.

A jelmondat lényegében felhívás egy kettős mozgosításra: egyrészt (Shine your light) a lakosok felkérést kapnak, hogy kifejezzék értékeiket és hozzáállásukat, melyek egy fajta metaforikus "belső fényként" vannak leírva, másrészt, hogy arra használják ezt a fényt, hogy távol tartsák a környező sötétséget és a passzivitást, egy kutúrából táplálkozó polgári folyamat által.

Számunkra az Európa Kulturális Fővárosa egy teljes folyamat, nem egy rendezvény. A Temesvár 2021 művelődési programja az emberek köré épül, a helyek köré, ahol élnek és találkoznak, és a módra, ahogy egymással, a környező vidékkel és földrésszel kapcsolatokat építenek.

Tervünk szerint mozgásba hozzuk a civil polgári energiát. Az erős fény-metafórából indulva, „exportálni” szeretnénk az értékeket, melyekben hiszünk, Európa más városaiba, annak érdekében, hogy egy nyitott, jövőbenéző attitűdöt fejlesszünk a lakosok körében. A kampány jelmondata az üzenetünk lényege: Fényeddel világítsd városod!

A Szövetség fő célja

A Temesvár 2021 – Európa Kulturáli Fővárosa Szövetség 2011-ben jött létre. A 63 alapítótag közművelődési intézményekből és a független szférából jött, valamint akadémikusok, újságírók, vállakozók, véleményvezérek vagy egyszerű polgárok voltak. A Szövetség egy nem-kormányzati, nem profitorientált, politikamentes és független, kulturális és oktatási jellegű civil szervezet.

Megalakulásától a Szövetség fő célja az Európai Kulturáli Főváros cím elnyeréséhez szükséges pályázati csomag összeállítása volt. A verseny megnyerésével Temesvárt jelölték ki Európai Kulturáli Fővárosként 2021-re, így a a Szövetség fő célja a 2021-es év művelődési programjának előkészítése, az események tervezése, a koordináció biztosítása, ezek lebonyolításához szükséged gyakorlati eljárások életbe ültetése, valamint a program szervezési, promotálási és megvalósítási költségekhez szükséges anyagi források előteremtése lett. 2021 után, a Szervezet fő célja a közösséget szolgáló kulturális projektek támogatása és fejlesztése, a fenntarthatóság jegyében.

A Szövetség célkitűzései

 • Előkészíteni egy versenyképes Temesvár 2021 – Európa Kulturális Fővárosa programot;
 • Megtervezni a programba illesztett/hozzárendelt eseményeket, biztosítani a megvalósításukat;
 • Promotálni a Temesvár 2021 projektet a médiában;
 • Promotálni a program arculatát belföldön és külföldön;
 • Megszerezni az összes érdekelt tényező támogatását;
 • Pénzforrásokat beazonosítani, támogatásokat szerezni a program megvalósítására, hazai és nemzetközi népszerűsítésére;
 • Együttműködni bármilyen egyéb intézménnyel, szövetséggel, alapítvánnyal, klubbal stb. a program népszerűsítése és megvalósíttása érdekében;
 • Hozzájárulni, 2021 után, a program fenntarthatóságához, a közösséget szolgáló projektek segítségével.

Ezeket a célkitűzéseket fokozatosan fogja elérni. A mi elvi elképzelésünk türelemre épül, de a sürgőségi érzetbe gyökeredzik.

A Szövetség missziója

A Temesvár 2021 – Európa Kulturális Fővárosa Szövetség felvállalt missziója aktívan hozzájárulni egy olyan dinamikus, sokszíná, befogadó közeg létrehozásához, fenntartásáshoz és népszerűsítéséhez, mely a közösség multikulturális, nevelési, történelmi és polgári értékeire épül, mely az önazonosságnak, a sokszínűségnek, az alkotókészségnek s a temesvári kulturális avantgárdnak ad értéktöbbletet, mint a fenntartható közösségi fejlődés hajtómotorjai.

Szándékunk újraindítani a városunk jövőjéről szóló párbeszédet, és egy, Temesvár városi útjához hasonló utazást ajánlunk fel, melyet egy csak rá jellemző értéksor táplál: interkulturális és felekezeti sokszínűségbeli gazdagsága, polgárai vállalkozói szakértelme és a közösség polgári, civil szelleme – most mindezt egy kortárs Európa kontextusában.

Jövőkép

Meglátásunk szerint egy európai polgár befogadó, szerepvállaló, felelős, technológiailag kompetens, bizakodó. Az alkotókészség kultúrája és művelése által, az egyén újra felfedezi kapcsolatát más közösségekkel és visszanyeri ama óhaját, hogy saját kezébe vegye jövőjét.

Érkezési célunk az az örökség, melyet maga után hagy a TEKF éve. Az utazás végén, Temesvár polgárai egy megerősödött civil polgári energiának örülhetnek, a város gondjainak kihívásait aktív európai polgárokként, a többiekkel kapcsolodva kezelik.

Stratégiai irányok

 • Aktívan hozzájárulni a részvétel, szerepvállalás, párbeszédkészség gerjesztéséhez a művelődési, gazdasági és táarsadalmi szereplők, a döntéshozók és a polgárok sorában, annak érdekébn, hogy kedvező körülmények alakuljanak ki Temesvár megválasztáshoz Európai Kulturális Fővárosként.
 • Úgy ténykedni, hogy a kultúra egy kulcsfontosságú elemévé váljon a helyi, régiós és állami fejlesztési stratégiáknak.
 • Hozzájárulni egy, a közösség kulturális és gazdasági-társadalmi fejlődését támogató környezet biztosításához, a művészi alkotókészség és innováció bátorításával.
 • Kitartóan harcolni a kulturális örökség (mely interkulturális azonosságunk megnyilvánulásának tényezője), védelméért, népszerűsítéséért és restaurálásáért.
 • Elősegíteni minden társadalmi kategória kultúrához való hozzáférését, hozzájárulva a polgárok életminőségének, a társadalmi kohézió és a sokszínűség tiszteletének növekedéséhez.
 • A kulturális nevelést és a közösségi kultúrafogyasztás támogatni, egy befogadó, aktív kulturális élet elősegítésével peremnegyedekeben vagy hátrányos helyzetű közösségekben.
 • Temesvári művészek és alkotói műhelyek országos és nemzetközi láthatóságát biztosító platformmá válni.