Data limită: 10 Octombrie 2021, 23:59

Apel deschis Memoriile Cetății 2021

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii lansează un nou apel de proiecte pentru programul Memoriile Cetății. Asemenea edițiilor anterioare, Memoriile Cetății debutează cu un concurs adresat artiștilor, între 23 septembrie și 10 octombrie. Tema concursului este Bega - între trecut și viitor, punând accent pe relația dintre artă, vaporaș și spațiul public. Intervențiile artistice vor lua forma unor picturi pe suprafața exterioară a acoperișurilor a cinci vaporașe ale Societății de Transport Public Timișoara.

MEMORIILE CETĂȚII 2021 Concurs deschis pentru intervenții artistice pe vaporașe

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii lansează un nou apel de proiecte pentru programul Memoriile Cetății. Asemenea edițiilor anterioare, Memoriile Cetății debutează cu un concurs adresat artiștilor, între 23 septembrie și 10 octombrie. Tema concursului este Bega - între trecut și viitor, punând accent pe relația dintre artă, vaporaș și spațiul public. Intervențiile artistice vor lua forma unor picturi pe suprafața exterioară a acoperișurilor a cinci vaporașe ale Societății de Transport Public Timișoara.

Introducere

Asociația Timișoara 2021- Capitală Europeană a Culturii în colaborare cu FISART lansează un apel de proiecte în cadrul programului Memoriile Cetății, ediția a IV-a.

Programul își propune să continue și în acest an seria intervențiilor artistice în spațiul public. După ce în 2019 a abordat tematica „Revoluției”, dând naștere mai multor lucrări în diferite cartiere ale orașului, în 2020, Complexul Studențesc din Timișoara a devenit gazdă pentru 12 intervenții cu tema Istoria, specificul și spiritul Timișoarei.

Unul dintre scopurile finale ale programului este crearea, în anul deținerii titlului de Capitală Europeană a Culturii, a unui traseu de artă murală prin care localnicii și vizitatorii să redescopere spiritul Timișoarei, istoria și momentele importante din viața comunității.

Organizatori

Concursul MEMORIILE CETĂȚII, ediția a IV-a, este organizat de Asociația Timișoara 2021- Capitală Europeană a Culturii în colaborare cu FISART.

Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Culturală Europeană este o organizaţie nepatrimonială, neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, de utilitate publică, cu caracter cultural şi educativ. Asociaţia își asumă misiunea de a contribui activ la crearea, susţinerea şi promovarea unui spaţiu dinamic, divers și incluziv bazat pe valorile multiculturale, educaţionale, istorice şi civice ale comunităţii, care să valorizeze identitatea, diversitatea, creativitatea şi avangarda culturală timişeană ca fiind motoare pentru dezvoltare comunitară sustenabilă/durabilă.

FISART - Fiind conceput ca un fel de atelier de artă urbană – perfomance în progress, festivalul aduce în faţa publicului prospeţime, dar mai ales o extraordinară varietate de tematică, limbaj şi tehnică a artei urbane din România. Acest fenomen care, fără a părăsi strada, îşi găseşte un spaţiu amplu de manifestare liberă în “Open Art City” în cadrul oraşului. Astfel Festivalul Internaţional de Street Art devine o tradiţie, declanşând cele mai diverse reacţii, de la curiozitate şi provocare, la pasiune şi ură. Considerăm că această iniţiativă de revitalizare urbană ar individualiza Timişoara, atât pentru turişti, cât şi pentru locuitorii săi, ar fi un punct de atracţie, dar şi un mijloc de a creşte sentimentul de mândrie locală, coeziune socială şi chiar de a sensibiliza comunitatea la diverse probleme.

Tema concursului

Tema concursului din 2021 este Bega - între trecut și viitor, punând accent pe relația dintre artă, vaporaș și spațiul public.

Intervențiile artistice vor lua forma unor picturi pe suprafața exterioară a acoperișurilor vaporașelor Societății de Transport Public Timișoara cu materiale specifice suprafeței de intervenții (detalii la secțiunea Orientări și cerințe).

Timișoara este un oraș al apelor, care și-a făcut loc de-a lungul timpului printre meandrele Timișului și ale Begheiului. Începând cu constituirea orașului modern, toate administrațiile au intervenit asupra cursurilor de apă, le-au canalizat și îndiguit, au apărut lacuri, canale de desecare și de irigații, stații de pompare și uzină de apă. Teritoriul timișorean este locuibil în condiții propice pentru că, în ultimii 300 de ani, comunitățile s-au îngrijit cursurile de apă, împiedicând înmlăștinirea și păstrând un echilibru între suprafețele construite și coridoarele verzi de protecție a cursurilor de apă. La începuturi, cursurile de apă au oferit o protecție propice cetății timișorene. Ulterior, Timișoara a prosperat pentru că, în diverse perioade de timp, Bega s-a dovedit un bun mijloc de transport pentru persoane și mărfuri. Fabric a fost un cartier al apelor (dând naștere tramei stradale neregulate actuale), Iosefin a fost locul portului, iar zona centrală a fost preferată de canotori încă de la începuturile practicării acestui sport (1864). În același timp, de-a lungul cursului de apă, spre Serbia, au apărut o serie de localități care au beneficiat de pe urma noii căi de comunicație cu Budapesta și Viena.

Astăzi, Bega este a canotorilor, a vaporașelor, a bicicletelor și rațelor sălbatice. Este un coridor verde-albastru prin care este întreținută biodiversitatea până la salba de parcuri din centrul orașului, plămânul verde tangent zonei centrale. Ceea ce acum trei secole era văzut ca mijloc de apărare, astăzi este mijloc pentru creșterea calității vieții locuitorilor. Tot astăzi, ansamblurile industriale de pe maluri sunt înlocuite cu mari ansambluri de zone mixte de locuințe și servicii (fostele platforme ale fabricilor Solventul, Elba, cea de pălării, ILSA sau cea de blănuri) și, în același timp, se așează cât un proiect mic cu impact imens în comunitate (restaurarea Turnului de Apă din Iosefin, FABER sau D’arc pe mal). Fiecare dintre acestea încearcă să obțină maximul posibil prin amplasarea în proximitatea apei și deschiderea față de aceasta.

Timișoara Capitală Culturală Europeană înseamnă un oraș care își folosește atuul în relație cu cursul de apă pentru a deveni promotorul valorilor culturale europene în regiunea de confluență dintre Europa Centrală și Balcani. În oraș, Bega este o limită care, contrar rolului său de separare a două maluri, trebuie să aducă împreună comunitățile timișorene într-un spațiu public reprezentativ, continuu și cu potențial impact internațional. Bega culturală activează temporar sau permanent spații neutilizate sau insuficient de active, creează legături cu teritoriul (localitățile aflate de-a lungul cursului de apă, în aval și amonte) și deschide oportunități pentru a uni comunitatea timișoreană. Așadar, relația orașului cu apa trebuie să fie una dintre temele majore ale sale, pe lângă toate celelalte, pentru conturarea comunității ca cel mai important pol urban regional. Aceste teme sunt invitate să se regăsească în lucrările transpuse pe mijloacele de transport care străbat zilnic orașul de la un capăt la celălalt. (Mihai Danciu)

Orientări și cerințe

Lucrările înscrise în concurs:

  • trebuie să răspundă, atât din punct de vedere conceptual, cât și vizual, tematicii concursului, Bega - între trecut și viitor;
  • trebuie să vizeze proiecte care nu au mai fost expuse până acum în formă finală;
  • trebuie să fie adecvate expunerii în spațiile publice, să existe o coerență între spațiu, comunitatea vizată și lucrare;
  • nu vor conține niciun fel de referință, observație ofensatoare legată de naționalitate, etnie, rasă, culoare sau religie, respectiv nicio prezentare obscenă;

- Apelul se adresează proiectelor care pot fi produse în perioada 22 octombrie - 15 noiembrie;

- Implementarea intervențiilor artistice se va face pe suprafața exterioară orizontală a acoperișurilor vaporașelor S.T.P.T. cu dimensiunile aproximative de 55 mp, pe zona semnalată în schița atașată prezentului anunț.

- Materialele folosite pentru realizarea lucrărilor sunt specifice pentru suprafața din gelcoat. Nu este permisă intervenția cu spray-uri, aerografe sau alte asemenea ustensile care pot produce riscul unei poluări chimice accidentale.

- Artiștii/echipele câștigătoare vor participa la sesiunea S.S.M. programată de Organizator.

Participanți eligibili

Concursul este deschis tuturor participanților, fără restricții de cetățenie, domiciliu, pregătire/experiență artistică, gen, vârstă.

Participanții trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani la momentul înscrierii în concurs.

Nu pot participa la concurs angajații, rudele de gradul I ale angajaților sau ale personalului subcontractat din partea Organizatorului.

Sunt acceptate lucrări propuse de autori individuali sau în echipă cu mențiunea ca maximum 2 persoane pot interveni simultan pe vaporaș, însă va trebui să specifice în formularul de înscriere un lider de proiect.

O echipă / un artist poate înscrie maximum 3 soluții separate, însă numai una singură va putea fi declarată câștigătoare.

Participarea este gratuită.

Etapele și calendarul concursului

23 septembrie – 10 octombrie 2021, ora 23:59

Înscrieri/propuneri

Participarea se face pe bază de înscriere, procedura fiind detaliată la adresa:

www.timisoara2021.ro/ro/apeluri

11 octombrie – 14 octombrie 2021

Selecție propuneri

Juriul concursului realizează o selecție a propunerilor în conformitate cu criteriile prevăzute în regulament.

14 octombrie 2021

Anunțarea rezultatelor

Rezultatele jurizării vor fi anunțate public pe site-ul www.timisoara2021.ro și pe paginile de Facebook www.facebook.com/memoriilecetatii și www.facebook.com/timisoara2021eu.

Perioada de intervenție: 22 octombrie - 15 noiembrie

Fiecare artist (grup de artiști) selectat va avea la dispoziție un vaporaș, specific abordării artei murale și monumentale, unde va interveni timp de maximum 7 zile.

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Datele concursului pot fi subiectul unor modificări. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și va anunța acest lucru public pe pagina www.timisoara2021.ro. Orice modificare adusă prezentului Regulament va face obiectul unui act adițional și se va publica de asemenea pe pagina www.timisoara2021.ro.

Asociația Timișoara 2021- Capitală Europeană a Culturii își rezervă dreptul de a anula concursul în orice etapă a sa dacă din motive care țin de situația epidemiologică sau din orice alte motive externe voinței sale va fi pus în imposibilitatea de a implementa proiectul.

Înscrierea în concurs

Pentru fiecare lucrare se va completa un formular de înscriere separat.

Înscrierea în concurs se va face prin completarea formularului disponibil pe pagina de Internet www.timisoara2021.ro, secțiune Apeluri deschise și anexarea prin intermediul unui serviciu de transfer de fișiere (wetransfer.com, myairbridge.com, transfernow.net, etc.) a unui portofoliu care va conține o schiță a lucrării propuse în tema dată, la o rezoluție de minimum 120 dpi, în format jpg, pdf sau png; și o biografie cu exemple de lucrări ale artistului/ grupului de artiști.

Nota bene! Schița lucrării propuse trebuie realizată în șablonul pus la dispoziție de Organizator, anexată prezentului anunț.

Fromularul de încriere și anexele vor fi transmise la adresa de email [email protected] până în data de 10 octombrie 2021, ora 23:59.

Juriul concursului

Juriul va fi compus din 3 membri cu experiență în domeniile arhitectură, arte vizuale și peisagistică.

Decizia Juriului este finală, irevocabilă și nu poate fi contestată. După anunțarea rezultatelor selecției, nicio lucrare câștigătoare nu poate fi retrasă din concurs.

Încercarea de influențare a membrilor juriului, de către concurenți sau de către alte persoane interesate, atrage descalificarea concurenților.

Criterii de evaluare

  1. Adaptarea propunerilor la tema concursului;
  2. Impactul lucrării în spațiul public și în comunitate;
  3. Originalitate și creativitate, adecvate contextului prezentat prin temă;
  4. Adaptarea la suprafața de intervenție / contextul urban - respectarea patrimoniului cultural și natural prezent și valorificarea ei prin intervenții bine adaptate, cu impact pozitiv asupra comunității.
Premii

Se vor acorda 5 premii în valoare de 8.100 lei fiecare.

Premiul este exprimat în sumă brută. Plătitorul premiilor, Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, se obligă să calculeze și să plătească impozitul datorat în conformitate cu legislația în vigoare. Plata premiilor va fi efectuată în lei, conform prevederilor Codului fiscal în vigoare.

Artiștii/echipele câștigătoare vor asigura execuția integrală a proiectului. Nu vor fi acoperite separat cheltuielile de producție, transport, cazare ș.a.m.d, echipa având libertatea de a decide cu privire la modul de distribuție a premiului pentru a acoperi necesitățile proiectului. Valoarea premiului nu poate fi crescută, chiar dacă bugetul de producție al proiectului depășește valoarea acestuia.

Organizatorii concursului vor pune la dispoziție suprafețele pregătite pentru intervențiile artistice și spațiul de depozitare pentru materiale.

Premiile se vor acorda în două tranșe egale, astfel:

- 1 tranșă în maximum 5 zile lucrătoare de la anunțarea propunerilor selectate;

- 1 tranșă în maximum 15 zile lucrătoare de la predarea lucrării și încheierea procesului-verbal de predare-primire.

În cazul în care este desemnată câștigătoare o echipă, premiul se va acorda liderului de echipă.

În cazul în care câștigătorul nu realizează/prezintă lucrarea conform schiței declarate câștigătoare și prevederilor din prezentul Regulament, Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii nu va achita a II-a tranșă și va începe derularea recuperării sumelor achitate deja, și anume tranșa I.

Drepturi de autor

Fiecare participant declară pe proprie răspundere că are dreptul de a înscrie lucrarea în concurs și că este autorul și proprietarul drepturilor de autor al lucrării înscrise și ale componentelor lucrării (imagini, text, simboluri, etc).

Conform Regulamentului privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Timișoara a proiectelor care constituie programul cultural prioritar TM2023 RESTART al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului cultural rămân la autor și la beneficiarul finanțării. Beneficiarul finanțării autorizează autoritatea finanțatoare să utilizeze în mod gratuit informațiile cuprinse în rapoartele proiectului cultural, precum și pe cele privind rezultatele obținute, prin toate modalitățile de comunicare publică pe care le decide, inclusiv prin diseminarea rezultatelor sesiunii de finanțare. De asemenea, beneficiarul finanțării va pune la dispoziția autorității, la solicitarea acesteia, în mod gratuit, fotografii și înregistrări audio-video relevante cu privire la proiectul cultural și autorizează autoritatea finanțatoare să le folosească în orice mod consideră de cuviință, în scop necomercial, inclusiv să le publice prin orice modalitate de comunicare pe care o va decide.

Aceste autorizări se acordă pe o perioadă nedeterminată și sunt valabile fără limite teritoriale și fără a da naștere unor pretenții materiale suplimentare din partea beneficiarului. Autorizarea acoperă toate modalitățile de utilizare a acestor informații și materiale, inclusiv prin comunicarea lor pe pagina de internet a municipiului Timișoara sau prin alte mijloace de informare electronică. Autoritatea finanțatoare are obligația de a menționa numele proiectului și al beneficiarului finanțării nerambursabile, indiferent de materialul de promovare utilizat, iar modificări ale materialelor se pot face doar cu acordul acestuia. Beneficiarul va obține dreptul utilizării imaginii persoanelor fotografiate și/sau filmate. Beneficiarul se obligă, de asemenea, să respecte obligațiile sale ce decurg din aceste autorizări și în relațiile contractuale cu angajații săi sau terții implicați în derularea activităților specifice proiectului cultural.

Forță majoră

Prezentul concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră

conform legislației în vigoare sau în cazul schimbării cadrului legislativ. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de voința lor, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea prezentului Regulament și continuarea concursului, Organizatorii vor fi exonerați de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor lor pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorii, dacă invocă forța majoră, sunt obligați să comunice participanților concursului, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

Drepturi de difuzare

Pe perioada implementării, câștigătorii vor permite accesul/colabora cu reprezentanți mass-media și departamentul de comunicare al Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii în scopul recepționării lucrărilor de către public.

Protecția datelor

Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în ceea ce privește concursul desfășurat de Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, vă facem cunoscut că:

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsurile tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii prelucrează, pe durata derulării concursului, numele și prenumele, domiciliul, CNP, numărul de telefon și adresa de email cuprinse în formularul depus, CV, precum și în copia cărții de identitate anexată la prezentul regulament, pentru:

- realizarea activităților efectuate de Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii în interesul Dumneavoastră în virtutea concursului la care participați;

- îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata drepturilor bănești;

- îndeplinirea obligației Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii de ținere

a evidenței documentelor contabile;

- comunicarea cu dumneavoastră.

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii nu utilizează datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile, nu prelucrează date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-a colectat și nu ia niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii utilizează mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate.

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii respectă și asigură în mod strict secretul profesional. Datele sunt dezvăluite doar pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii o obligație.

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii revizuiește în fiecare an datele colectate, în baza mențiunilor dvs., analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor contractuale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

Menționăm că beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, având posibilitatea să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor.

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră. Vă vom răspunde neîntârziat. De asemenea, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

Proiect cultural cuprins în programul cultural prioritar TM2023 RESTART al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara și al Consiliului Local Timișoara. Proiectul cultural nu reprezintă în mod necesar poziția Primăriei Municipiului Timișoara și a Consiliului Local Timișoara. Conținutul proiectului cultural și modul în care rezultatele acestuia pot fi folosite reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor și beneficiarului finanțării. Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Local Timișoara nu sunt responsabile pentru conținutul materialului și modul în care acesta ar putea fi folosit.

Documente utile