Anunț de recrutare Director de Marketing, Comunicare și Relații Publice

1 post disponibil

Timișoara 2021 caută un Director de Marketing, Comunicare și Relații Publice pentru următorii doi ani. Împreună cu candidatura aplicantului este necesară prezentarea unei strategii proprii pentru atingerea obiectivelor din Bid Book.

Directorul de Marketing, Comunicare și Relații publice propune, dezvoltă, îmbunătățește o strategie de Marketing și Comunicare pentru Asociația Timișoara 2021. Trebuie să cunoască dosarul de candidatură al Asociației și evenimentele cheie ale Programului Asociației. Va fi în strânsă legătură cu responsabilii de Marketing și Comunicare.

Descarcă anunțul TM2021 - Anunț de recrutare - Manager Marketing, Comunicare si Relatii Publice - 24 februarie 2020

Responsabilități

 • Implementează și monitorizează evenimentele tematice;
 • Construiește relații cu partenerii de proiect ai asociației;
 • Securizează drepturile de autor pentru evenimentele asociației, atât pentru evenimentele trecute, cât și pentru cele ce urmează a fi organizate, fiind în strânsă legătură cu Departamentul Legal;
 • Urmărește ca imaginea de brand a proiectului să fie aliniat cu direcția expusă în BidBook;
 • Centralizează informațiile legate de evenimentele trecute organizate de asociație și parteneri;
 • Gestionează realizarea evenimentelor din perspectivă organizatorică și procedurală;
 • Colaborează în strânsă legătură cu Departamentul de Turism și se asigură de buna implementare a evenimentelor propuse;
 • Definește proceduri de lucru pentru departamentele care i se află în subordine directă, dar și pentru cele cu care se află în strânsă legătură;
 • Primește principalele linii directoare de la Departamentul Operațional, Artistic, Cultural și Legal;
 • Definește indicatori de performanță interni pentru a măsura și monitoriza progresele pentru activitățile aflate în lucru;
 • Dezvoltă și menține relații cu partenerii / consultanții pentru Programul Cultural;
 • Contribuie la atragerea participării comunității și stimulează entuziasmul local prin conținutul Programului Cultural;
Experiența necesară ocupării postului

Candidatul/candidata trebuie să aibă următoarele competențe:

 • are experiență în inițierea și producerea de evenimente artistice/ culturale/ business la nivel local, național, regional și sau internațional de cel putin 3 ani;
 • deține o rețea largă de contacte în unul sau mai multe sectoare culturale, în special la nivel local, național și internațional;
 • are experiență în atragerea și lucrul cu diverse comunități, cu instituții și cu organizații de cultură independente;
 • are cunoștințe și experiență în alcătuirea de bugete, creare de conținut, planificare și implementare;
 • are abilități foarte bune de comunicare și prezentare și de organizare a echipei;
 • are abilități de a interacționa cu instituții de cultură și organizații independente, cu artiști și oameni de cultură și diverse alte grupuri;
 • are capacitatea să facă față situațiilor complexe și să prioritizeze;
 • are abilități de negociere și adaptabilitate, competențe interculturale.
Înscrierea la concurs

Pentru a se înscrie la concurs, candidații vor trimite:

 1. un CV
 2. o scrisoare de motivație în care să prezinte relevanța experienței profesionale pentru acest post precum și modul în care vor contribui la dezvoltarea Programului Cultural Timișoara

2021 (vezi bibliografia). Candidatul/a trebuie să indice două sau mai multe referințe de la locurile de muncă anterioare (mai exact, numele referentului, afilierea instituțională, dacă e cazul, numărul de telefon și adresa de e-mail).

Cele 2 documente vor fi redactate în limbile română și engleză și vor fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail: [email protected], indicând în Subiectul emailului, postul pentru care candidează.


Termenul-limită
de primire a candidaturilor este 04.03.2020, ora 16.00 (ora României). Interviurile vor avea loc în perioada 5-6 martie 2020. Postul poate fi ocupat imediat.

Bibliografie