Anunț de recrutare Manager de Teritoriu

2 posturi disponibile

Echipa Asociației Timișoara 2021 se mărește cu doi Manageri de Teritoriu ca împreună să pregătim proiecte culturale de anvergură.

Managerii de teritoriu sunt responsabili pentru politicile, proiectele și programele legate de diferite arte și patrimoniu din comunitate, în strânsă relație cu organizațiile partenere de pe plan local, național și internațional. Managerii de teritoriu se ocupă de toate aspectele cercetării, pregătirii și promovării evenimentelor sau programelor legate de patrimoniu sau arte, inclusiv expoziții, conferințe, cursuri, concerte și spectacole.

Descarcă anunțul TM2021 - Anunț de recrutare - Manageri de Teritoriu - 24 februarie 2020

Responsabilități

Câteva dintre responsabilităţile în cadrul postului:

  • contribuie la alcătuirea Programului cultural Timișoara 2021
  • negociază cu partenerii de implementare și gestionează bugetul pentru teritoriul/teritoriile de care răspunde, în coordonare cu Directorul de Program și Consultantul Artistic Internațional;
  • coordonează relațiile și parteneriatele la nivel local, național și internațional pentru teritoriile desemnate;
Experiența necesară ocupării postului

  • inițierea și producerea de evenimente culturale la nivel local, național, regional și / sau internațional;
  • experiență în a atrage și a lucra cu diverse comunități, cu instituții culturale și cu diferite organizații independente;
Înscrierea la concurs

Pentru a se înscrie la concurs, candidații vor trimite un CV și o scrisoare de motivație în care să prezinte relevanța experienței profesionale pentru acest post precum și modul în care vor contribui la dezvoltarea Programului Cultural Timișoara 2021 (vezi bibliografia). Candidatul/a trebuie să indice două sau mai multe referințe de la locurile de muncă anterioare (mai exact, numele referentului, afilierea instituțională, dacă e cazul, numărul de telefon și adresa de e-mail).

Cele 2 documente vor fi redactate în limbile română și engleză și vor fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail: [email protected], indicând în Subiectul emailului, postul pentru care candidează.

Termenul-limită de primire a candidaturilor este 13.03.2020, ora 13.00 (ora României). Interviurile vor avea loc în perioada 16-20 martie 2020. Postul poate fi ocupat imediat.

Bibliografie