Scopul Asociației

Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii a fost fondată în anul 2011 de 63 de fondatori care provin din mediul cultural public și independent precum și academicieni, jurnalisti, reprezentanți ai mediului de afaceri, lideri de opinie sau cetățeni. Asociaţia este o organizaţie nepatrimonială, neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, cu un caracter cultural şi educativ.

Începând de la fondarea sa, Asociația a avut ca scop pregătirea dosarului de candidatură a orașului pentru obținerea titlului de Capitală Europeană a Culturii. În urma câștigării competiției Timișoara a fost desemnată Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021 iar pregătirea programului cultural pentru anul 2021, planificarea evenimentelor, asigurarea coordonării şi punerii în practică a măsurilor necesare pentru derularea acestora, precum şi strângerea de fonduri necesare organizării, promovării şi realizării programului devin scopul principal al Asociației. Ulterior anului 2021, Asociaţia va avea ca scop sprijinirea şi dezvoltarea de proiecte culturale în folosul comunităţii, în ideea sustenabilităţii.

Obiectivele Asociației

 • Să pregătească programul Timişoara 2021 – Capitală Culturală Europeană în vederea eligibilităţii sale;
 • Să planifice şi să asigure punerea în practică a evenimentelor incluse şi/sau asociate programului;
 • Să promoveze proiectul Timișoara 2021 în mass media;
 • Să promoveze imaginea programului în ţară şi în străinătate;
 • Să atragă sprijin din partea tuturor factorilor interesaţi;
 • Să realizeze activităţi de atragere de fonduri necesare implementării şi promovării naţionale şi internaţionale a programului;
 • Să colaboreze cu orice alte instituţii, asociaţii, fundaţii, cluburi, etc. în vederea promovării şi implementării programului;
 • Să contribuie, ulterior anului 2021, la sustenabilitatea programului prin proiecte în folosul comunităţii.

Aceste obiective vor fi atinse treptat. Conceptul nostru este construit pe răbdare, înrădăcinat într-un simț al urgenței.

Misiunea Asociației

Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii își asumă misiunea de a contribui activ la crearea, susținerea și promovarea unui spațiu dinamic, divers și inclusiv bazat pe valorile multiculturale, educaționale, istorice și civice ale comunnității, care să valorizeze identitatea, diversitatea, creativitatea și avangarda culturală timișeană ca motoare pentru dezvoltare comunitară sustenabilă.

Intenția noastră este de a redeschide discuția despre viitorul orașului nostru și propunem o călătorie similară celei parcurse de Timișoara ca oraș, alimentată de un set de valori care o disting: bogăția sa interculturală și multiconfesională, abilitățile antreprenoriale ale cetățenilor săi și spiritul civic al comunității – însă de data aceasta, într-un context European contemporan.

Viziunea

În accepțiunea noastră, un cetățean european activ este inclusiv, implicat, responsabil, competent din punct de vedere tehnologic, încrezător. Prin cultura și cultivarea creativității, oamenii își redescoperă legătura cu alte comunități și redobândesc dorința de a-și lua viitorul în propriile mâini.

Destinația noastră este moștenirea pe care o lasă în urma anul CEaC. La finalul călătoriei, cetățenii Timișoarei beneficiază de o energie civică revigorată, confruntând mai departe problemele orașului în calitate de cetățeni europeni activi, conectați cu ceilalți.

Direcții strategice

 • Să contribuie activ la stimularea participării, implicării, deschiderii spre dialog și responsabilizării actorilor culturali, economici și sociali, a factorilor de decizie și cetățenilor pentru realizarea premiselor favorabile investirii Timișoarei cu titlul de Capitală Culturală Europeană.
 • Să acționeze astfel încât cultura să devină o componentă cheie a strategiilor de dezvoltare locale, regionale şi naționale.
 • Să contribuie la asigurarea unui climat favorabil dezvoltării culturale şi economico-sociale a comunităţii prin încurajarea creativităţii şi inovaţiei artistice.
 • Să militeze constant pentru protecţie, promovarea şi restaurarea patrimoniului cultural ca factor fundamental al afirmării identităţii noastre interculturale.
 • Să faciliteze promovarea participării la cultură a tuturor categoriilor sociale contribuind astfel la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor, a coeziunii sociale şi a respectului pentru diversitate.
 • Să sprijine educaţia culturală și consumul cultural colectiv prin promovarea unei vieți culturale incluzive, active în cartiere sau în comunităţi dezavantajate.
 • Să devină o platformă care să asigure vizibilitatea națională și internațională a artiștilor și a creației timișene.