Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș invită experţi evaluatori independenţi să-și depună candidatura pentru formarea comisiilor de evaluare a proiectelor culturale care vor fi depuse spre finanţare prin Programul Cultural național Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023.

Candidatura se va depune individual, pe o perioadă de 7 zile calendaristice, începând cu data de 03.03.2023 până la data de 09.03.2023, ora 16.30, prin completarea unui profil personal folosind formularului de înscriere de pe pagina anunțului.

Aplicanții pot opta pentru înscrierea la una dintre următoarele sesiuni:

Bega

● artele spectacolului –muzică;

● artă digitală și noile media – cuprinzând, fără a se limita la: instalații, performance art, video art, film, video, etc;

Theatre Artistic Excellence

● artele spectacolului - teatru;

Informații utile

Fiecare sesiune de selecție are scop și obiective particulare prezentate ulterior, în documentația dedicată acestora pe măsură ce se vor lansa.

Toți specialiștii interesați, sunt invitați să se familiarizeze cu specificul Programului cultural „Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii, parcurgând:

Programul Cultural „Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii” actualizat;

Dosarul de candidatură Timișoara 2021 cu ajutorul căruia Timișoara a câștigat Titlul de Capitală Europeană a Culturii;

Ordonanța de Urgență nr. 42 din 12 iunie 2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”

Urmând ca odată cu lansarea sesiunilor să li se aducă la cunoștința celor declarați câștigători, informațiile particulare legate de fiecare sesiune de selecție în parte.

Profilul evaluatorilor

Specialişti cu o experienţă de cel puţin 3 ani sau, după caz, cel puţin 2 ani în managementul şi/sau evaluarea proiectelor culturale, în domeniile enumerate mai sus.

Evaluatorul trebuie să dețină cunoștințe solide atât în domeniul cultural și ariile tematice alese, cât și în managementul de proiect, comunicare, promovare, management financiar, pentru a putea fi capabil să realizeze o evaluare obiectivă, în cunoștință de cauză, a informațiilor prezentate în cererea de finanțare.

Imparțialitate, integritatea, obiectivitatea și corectitudinea sunt principii după care evaluatorul trebuie să fie ghidat, astfel încât să poată asigura o evaluare corectă, prin selectarea celor mai reprezentative proiecte, în conformitate cu obiectivele Programului.

Modalitatea de înscriere și de selecție a acestora

Procesul de înscriere se demarează prin crearea, în cadrul platformei digitale, a unui cont de profil, pentru care, se introduce o adresă de e-mail validă, numele și prenumele și o parolă, după care se atașează:

  1. CV-ul;
  2. documentul care atestă acreditarea expertizei în evaluarea proiectelor de către un organism abilitat (Ex.:adeverință eliberată de AFCN, ARCUB, REVISAL) ;
  3. alte documente sau link-uri relevante constituie un avantaj;
Calenarul procesului de selecție
7 zile calendaristice 03.03.2023 - 09.03.2023 (ora 16.30) Intervalul de înscriere on-line a candidaturilor
3 zile lucrătoare 10.03.2023 - 14.03.2023 Selecție preliminară a candidaturilor, formarea bazei de date, gruparea acestora în funcție de aria de competență, formarea prealabilă a comisilor.
2 zile lucrătoare 15.03.2023 -16.03.2023 Contactarea experţilor desemnaţi în comisiile de evaluare și în comisiile de soluţionare a contestaţiilor
În funcție de calendarul sesiunilor de selecție ... __.03.2023 - __.04.2023 Etapa I
Contactarea experților desemnați în comisii;
Ședința comună, în vederea comunicării procedurii de evaluare, a obiectivelor și prioritățile programului;
__.04.2023 - __.05.2023 Etapa II
Evaluarea și selecția proiectelor;
Etapa III
Soluționarea contestațiilor;
Informații suplimentare

Pentru mai multe detalii legate de anunț, consultați documentul atașat sau contactați adresa de mail [email protected].

Newsletter

Cele mai importante evenimente din oraș.
În inbox-ul tău, săptămânal.