Asociația Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii facilitează, intermediază și susține în permanență, prin intermediul componentei de fundraising atât Programul cultural, parte a Programului național “Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, cât și proiectele culturale prevăzute în Program prin strângerea de fonduri în vederea promovării lor și a creșterii nivelului artistic și a notorietății acestora.

Mecanismul de distribuire a sumelor provenite din activitatea de fundraising către proiectele din Programul oficial ”Timișoara - Capitală Europeană a Culturii 2023” implementate de operatorii culturali este prezentat în cele ce urmează.

Eligibilitate

Operatorii culturali eligibili pentru a beneficia de fondurile partenerilor din programul „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii 2023” sunt:

 • Operatorii culturali care implementează proiecte culturale din Dosarul de candidatură actualizat (bidbook actualizat);
 • Operatorii culturali care sunt selectați pe parcursul anului 2023 prin apelurile de proiecte ale Centrului de Proiecte al municipiului Timișoara sau Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș,

Operatorii culturali eligibili au posibilitatea să aplice pentru atragerea de fonduri suplimentare de la partenerii Asociației Timișoara 2023 – Capitală Culturală Europeană în sesiuni organizate periodic.

Operatorii culturali care doresc să aplice pentru atragerea fondurilor, trebuie să parcurgă următorii pași:

Ce finanțează partenerii

 • Creșterea nivelului artistic
  exemplu: contractare artist internațional sau un număr mai mare de artiști
 • Creșterea notorietății proiectului
  exemplu: creșterea vizibilității proiectului prin campanii de promovare

IMPORTANT!
Nu se vor finanța elementele care sunt deja bugetate. Se vor finanța elementele pe care operatorul le poate aduce în plus, pe lângă ceea ce există deja în proiect si pentru care nu are alte resurse financiare.

Pași de aplicare

Pasul 1

Operatorul cultural completează solicitarea de finanțare într-un formular tip Google Forms accesibil prin butonul de mai jos. În acelasi timp, operatorul cultural va crea un folder în Google Drive cu acces la adresa de email [email protected], unde va încărca următoarele materiale:

 • prezentare proiecte/ eveniment,
 • prezentare pachete pentru parteneri,
 • aftermovie, imagini și rapoarte de la edițiile anterioare (dacă există) și alte informații relevante pentru a asigura o informare cât mai cuprinzătoare pentru parteneri.

Dacă nu există acces la Google Drive, toate materialele se pot trimite pe e-mail, la adresa [email protected].

Pasul 2

Solicitările merg către parteneri spre analiză. Analiza se va realiza de către parteneri în ordine descrescătoare, astfel:

 1. Parteneri Principali
 2. Parteneri Oficiali
 3. Parteneri Suporter

De la momentul trimiterii aplicatilor catre partenerii potentiali, acestia au la dispozitie 15 zile pentru a lua o decizie privind implicarea lor in proiect.

Lista actualizată a partenerilor este disponibilă aici.

Pasul 3

Partenerii decid care sunt proiectele pe care le vor susține și transmit informația mai departe către operatorii culturali și către Asociație.

Partenerii analizeaza aplicatiile si decid ce proiecte finanțează precum si ce sume vor aloca.

Asociația Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii nu se implica in procesul decizional, avand doar rol de facilitator între operatorii culturali și parteneri oferind astfel o expunere mai mare a proiectului catre acestia.

Newsletter

Cele mai importante evenimente din oraș.
În inbox-ul tău, săptămânal.