Anunț de lansare a programului de finanțare Bega privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale menite să contribuie la completarea și extinderea Programului cultural național ”Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, asigură în numele Consiliului Județean Timiș, implementarea Programului Bega – ca parte a Programului cultural național «Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023», cu fonduri alocate de la bugetul de stat, prin Bugetul Ministerului Culturii.

Context

Completarea și extinderea Programului cultural național «Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023», prin evenimente culturale diverse, care au drept scop conturarea Stației ”Lumină peste graniță” prin activarea malurilor Canalului Bega, zone mai puțin accesibile publicului, dar și în piețe publice, zone rurale și semi-urbane din Județul Timiș.

 • Regulamentul privind finanțarea nerambursabilă a Programului BEGA, accesibil pe site-ul CECART.
Scopul și obiectivele programului de finanțare Bega

SCOP

Prin acest program de finanțare se urmărește completarea și extinderea Programului Cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, prin proiecte care au rolul de a activa Canalul Bega și malurile lui, de a anima cetățenii și nu în ultimul rând de a-i implica activ în actul cultural și în procesele artistice ale programului. Programul este conceput ca o serie de activităţi artistice prin care cultura este atașată orașului și are efecte tangibile asupra vieții, societății și dezvoltării infrastructurii.

Profilul internațional al orașului este întărit semnificativ prin cultura de divertisment a evenimentelor din cadrul BEGA și prin activități specifice care implică un public extrem de activ și numeros.

De asemenea, parteneriatele de lungă durată și inițiativele de mobilități pentru artiști, stabilite în proiect conectează Timișoara cu scena culturală transfrontalieră și europeană.

OBIECTIVE

Obiectivele programului de finanțare BEGA răspund priorităților definite prin dosarul de candidatură/programul cultural actualizat Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii:

 • activarea zonelor ce marchează Canalul Bega și malurile acestuia prin spectacole muzicale care utilizează în exprimare și noile tehnologii, arta digitală și new- media;
 • facilitarea colaborărilor între organizații și instituții locale și organizații cu expertiză la nivel internațional;
 • dezvoltarea și diversificarea publicului prin proiecte care încurajează oportunități pentru ca noi categorii de public să beneficieze de o experiență culturală;
 • prezervarea identității locale prin promovarea caracterului multi și intercultural al Timișoarei în contextul unor colaborări internaționale;
 • stimularea dimensiunii europene a actului cultural local, promovarea valorilor europene inclusiv prin parteneriate internaționale;
 • contribuția în promovarea turismului ecologic și responsabil, în contextul agresiunii accelerate asupra mediului înconjurător și conștientizarea importanței pe care o avem în a transmite viitorilor semeni un patrimoniu cultural natural.
Cine poate aplica?

Sesiunea de finanțare se adresează persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale/familiale sau persoanelor juridice de drept privat ori public, cu excepția persoanelor juridice de drept public aflate în subordinea Consiliului Județean Timiș.

Ce proiecte pot fi finanțate?

Pentru a participa la programul de finanțare, un proiect trebuie:

 • să fie relevant pentru conceptul Programului Cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”:
  - să propună evenimente și activități realizabile în perioada 22 mai - 29 noiembrie 2023, care să se desfășoare pe malul Canalului Bega și imprejurimile acestuia, chiar și pe apă în locuri amenajate special cu acest scop, în piețe publice din Timișoara sau în zone rurale sau semi-urbane din Județul Timiș, pe langă Monumente istorice, reprezentative orașului și județului Timiș;
  - să aibă ca scop revitalizarea și valorizarea Canalului și a malurilor sale, creșterea gradului de conștientizare a localnicilor și a vizitatorilor asupra importanței acestuia; - să răspundă obiectivelor programului de finanțare;
  - să se încadreze în aria tematică principală, artele spectacolului - muzică
  - să fie proiecte care vizează susținerea producției și/sau a cercetării muzicale/muzicologice, sprijinirea adoptării demersurilor artistice la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital, susținerea dialogului și/sau a mobilității culturale naționale și/sau internaționale, adresarea către publicul tânăr;
  - să corespundă, dacă este posibil și ariei tematice secundară, dar nu este obligatoriu: Artă digitală și new media – să fie proiecte care vizează generarea de conţinut multimedia - texte originale, grafică, video, animaţie etc.; proiecte care vizează accesibilizarea și promovarea către publicul generalist a unor resurse greu accesibile sau a unor informaţii aflate în arhive; proiecte editoriale digitale;
 • să asigure respectarea celor 3 priorități specifice Programului Candidaturii: dezvoltarea publicului, dimensiunea europeană, dezvoltarea sectorului turistic, de manieră atrăgătoare, atât pentru turişti, cât şi pentru populaţia locală;
 • să nu depășească plafonul maxim de 250.000 lei/proiect;
 • să asigure sursele complementare minime ale beneficiarului, în procent de 20% din cheltuielile totale ale proiectului;
 • să implice un număr minim de 200 de participanți;

Un solicitant poate depune o singură aplicație la acest program de finanțare.

Buget și caracteristici
 • buget total al programului: 1.500.000 lei:
 • plafoane: 250.000 lei/proiect
 • structura graficului de finanțare se prezintă astfel:
  - tranșa 1: max. 50 % - dovada contribuției minime din surse complementare, proporțional cu suma alocată;
  - tranșa 2: min. 35% - dovada contribuției minime din surse complementare, proporțional cu suma alocată;
  - tranșa 3: min. 15% - dovada contribuției minime din surse complementare, proporțional cu suma alocată;
Calendar propus
29 martie (ora 08.00) - 18 aprilie (ora 16.30) Înscrierea proiectelor culturale
19 aprilie 2023 - 20 aprilie 2023 Etapa 1: Verificarea conformității administrative și a eligibilității proiectelor înscrise (CAE)
21 aprilie (între orele 08.00-14.30) Publicarea rezultatelor privind etapa 1
24 aprilie (între orele 08.00-16.30) Perioadă de depunere a contestațiilor privind rezultatele etapei 1
25 aprilie (ora 8.00- 26 aprilie 2023 (ora 16.30) Perioadă de soluționare a contestațiilor privind rezultatele etapei 1
27 aprilie (între orele 08.00-16.30) Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor de la etapa 1
28 aprilie - 07 mai 2023 Etapa 2: Evaluarea tehnică și financiară (ETF)
09 mai 2023 (între orele 08.00-16.30) Publicarea rezultatelor privind etapa 2
10 mai (ora 08.00) - 11 mai 2023 (ora 16.30) Perioadă de depunere a contestațiilor privind rezultatele etapei 2
12 mai - 16 mai 2023 Perioadă de soluționare a contestațiilor privind rezultatele etapei 2
17 mai 2023 (între orele 8.00-16.30) Publicarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
18 mai 2023 (ora 08.00) - 16 iunie 2023 (ora 16.30) Etapa 3
- Depunerea de către solicitantul selectat pentru acordarea finanțării nerambursabile a tuturor documentelor necesare contractării (declarație ANAF, DF, bilanț, dovada contribuției minime din surse complementare, etc)
- Planificarea și semnarea contractelor de finanțare !Atenție - Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia
22 mai - 29 noiembrie 2023 Perioada de implementare a programului
21 decembrie 2023, (ora 16.30) Data limită pentru depunerea decontului final
Procesul de evaluare și selecție se desfășoară online

Cererea de finanțare - Bega, Calendarul sesiunii de finanțare- Bega, constituie anexe ale prezentului anunț și vor fi expuse spre vizibilitate pe website-ul https://cecart.ro/finantari/.

Toate informațiile și documentele aferente programului de finanțare se comunică public pe website-ul https://cecart.ro/finantari/.

Comunicarea oficială cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș privind derularea programului finanțare se realizează prin intermediul adresei de e-mail: [email protected].

Newsletter

Cele mai importante evenimente din oraș.
În inbox-ul tău, săptămânal.