Minitremu lansează un apel la contribuții de materiale și resurse educaționale, care să dezvolte subiecte și perspective ignorate de manualele tradiționale actuale. Căutăm ghiduri, manuale, cursuri (opționale), ateliere, exerciții de educație prin artă, ce pot servi ca instrumente de învățare și predare suplimentare, utile profesorilor din sistemul de învățământ și nu numai. Apelul este destinat tuturor autoarelor și autorilor, precum și asociațiilor, platformelor sau colectivelor ce au contribuit într-o formă sau alta, la diversificarea ofertei de educație din România, înspre beneficiul unor diferite generații de eleve/elevi și studente/studenți.

„Ghidul practic de teorie critică” și „Manualul de practică artistică” a Școlii Populare de Artă Contemporană (Protokoll 2010), „Educația extracurriculară în comunicarea interculturală prin artă” a Fundației Tranzit (2012), „Educația urbană pentru elevii de gimnaziu” a Asociației Komunitas (2013), „Ghidul de creare a unui traseu cultural” (Da’DeCe, 2016), sau „First Made Film - Mini-introducere în cinematografie” (Citizenit, 2022) sunt doar câteva exemple de resurse teoretice și practice ce pot face parte dintr-un instrumentar de învățare divers și actual. Căutăm să extindem această listă, ce include de programe de discipline precum Opționalul de artă contemporană, introdus de asociația Minitremu în sistemul de învățământ începând cu anul 2017.

Conținuturile obținute în urma acestui apel vor continua biblioteca de resurse educaționale Minitremu, alături de o colecție de titluri de pedagogie critică și cărți de artă accesibilă la spațiul asociației. Nevoia acestei biblioteci a apărut din lipsa unei platforme colaborative în care să fie partajate cele mai bune experiențe de predare-învățare și este menită să contracareze inerția instituțională de a ne raporta la educație ca la un proces unidirecțional de tip profesor-elev, sau la artă ca la un domeniu strict estetic (frumos), iar nu ca la o grilă (critică) de cunoaștere a lumii.

Pe lângă organizarea unor serii de evenimente și prezentări publice în jurul acestei biblioteci de resurse, urmărim de asemenea accesibilizarea ei prin diverse activități și ateliere, la care vă invităm să luați parte în calitate de autoare/autori. Cinci propuneri vor fi selectate pentru a fi prezentate în cadrul spațiului Minitremu (un)Learning Center din Timișoara, fiind sprijinite financiar în funcție de nevoi (deplasare și transport, cazare, altele).

Contact si detalii trimitere materiale

Materialele pot fi trimise prin FanCurier (cu plata la destinatar) la adresa:
Asociația Minitremu, strada Constantin Brediceanu nr.2, apt.5, Timișoara. Persoană de contact: Gabriel Boldiș, 0754 928175

Pentru a stabilii detalii legate de trimitere vă rugăm să ne scrieți un mesaj. Propunerile pentru prezentări, activități, ateliere sau alte forme de mediere a materialelor trimise, le așteptăm pe adresa de email [email protected].

Apelul face parte din programul „În afara școlii”, o componentă a traseului Orizonturile Cunoașterii (alături de Kinema Ikon, Asociația Foc și Pară și Asociația Doar Mâine) din cadrul „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” și este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

Program co-finanțat de A.F.C.N. prin programul multianual „Artă-mă. Reintroducere în educația artistică.”

Newsletter

Cele mai importante evenimente din oraș.
În inbox-ul tău, săptămânal.