Atelier de modelaj și serialitate ceramică

Înterpretări ludice ale „solidelor platonice” în lut/mase ceramice și tehnici de glazurare.

În paralel cu parcurgerea conceptelor teoretice legate de solidele platonice, elevii Liceului de Arte Plastice Timișoara vor materializa și deprinde competențe despre forma acestora prin lut și caolin, construind/deconstruind solidele platonice propriu-zise și interpretandu-le printr-un exercițiu ludic, construind noi valente subiective asupra acestora.

Acest proiect face parte din Programul cultural național „Timișoara Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Power Station+ | Școli creative, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Parte din

Spații Interdimensionale

Spații Interdimensionale