Educație pentru dezvoltare durabilă 2

În cadrul întâlnirilor din aprilie vom aborda cu precădere subiectul dezvoltării colective a ideii de proiect și co-designul instrumentelor de formare. 

Continuăm programul LA PAS: educație pentru schimbare, adresându-ne cadrelor didactice din Timișoara interesate de includerea în activitățile educaționale pentru dezvoltare durabilă.

Anul acesta, vom aborda cu precădere tema impactului social și de mediu al industriei vestimentare. Ne propunem lărgirea comunității de învățare prin colaborarea cu diferiți artiști, designeri și artizani locali, implicați în dezvoltarea unor soluții vestimentare sustenabile și promovarea unui model de consum responsabil. 

Metodologia de lucru propusă de asociația CRIES are la bază principiile învățării experiențiale, facilitând dezvoltarea de contexte reale de învățare, astfel încât elevii și cadrele didactice să participe la acțiuni concrete de experimentare a consumului responsabil, din care să extragă elemente concrete de comportamente individuale și de grup, prin care devenim actori ai dezvoltării durabile. 

Programul se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din Timișoara interesate să se implice în activități care contribuie la dezvoltarea propriilor competențe profesionale precum și a unor comportamente de consum responsabil în rândul elevilor și familiilor acestora. 

Programul de formare se desfășoară pe durata a 16 ore, cuprinzând 8 sesiuni de formare, ce abordează  următoarele tematici:

  • construirea cunoașterii privind obiectivele de dezvoltare durabilă, cu accent privind Obiectivul 12. Producție și consum responsabile: vizăm dezvoltarea de deprinderi în rândul profesorilor pentru identificarea și utilizarea de informații corecte, actualizate și cu caracter științific.
  • formarea competențelor profesionale necesare cadrelor didactice implicate în educația pentru dezvoltarea durabilă: vom discuta despre competențe noi ce sunt necesare, cum se pot dezvolta acestea, rolul comunității de învățare, a voluntariatului și participării în acțiuni care facilitează profesorului o cunoaștere autentică a unei problematici sociale.
  • dezvoltarea unei culturi a cooperării: dezvoltarea de parteneriate locale necesare pentru impl/ementarea programelor de educație pentru dezvoltarea durabilă.
  • măsurarea impactului privind educația pentru dezvoltare durabilă: ce fel de schimbări vizăm? În rândul elevilor? Al profesorilor? Al părinților? Al infrastructurii școlare? Cum le măsurăm? Ce măsurăm?
  • dezvoltarea colectivă a unei idei de proiect pe tema impactului social și de mediu al industriei vestimentare, care să fie implementat în mai multe școli din Timișoara(prin adaptarea acestuia la grupul țintă, vârsta elevilor, etc)
  • pregătirea instrumentelor de lucru, prezentarea acestora și feedback
Acest proiect face parte din Programul cultural național „Timișoara Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Power Station+ | Școli creative, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Parte din

Cultura sustenabilității în școlile din Timișoara

Cultura sustenabilității în școlile din Timișoara