Tur ghidat | Ecluze pe Bega

Din punct de vedere urbanistic, Bega este un factor major de atracție. Un tur presupunând o serie de evenimente culturale este absolut firesc. Turul la bordul Vaporașului Pelicanul este conceput a se desfășura panoramic tocmai pentru o mai bună perspectivă asupra tapiseriei urbane a Timișoarei privită de la nivelul apei. Turul durează aproximativ trei ore, pe o distanță de aproximativ 5 km (între Podul de Fier și Uzina de Apă).

Harta turului cuprinde firesc locurile de intersecție ale apei cu orașul, și anume podurile care vor servi drept borne principale ale peisajului parcurs de-a lungul turului, de-a lungul căruia vor fi instalații și obiecte de artă generate de Ecluze pe Bega. De asemenea, podurile vor servi drept ecluze narative unde participanții la tur vor afla detalii despre istoria clădirilor, parcurilor, cartierelor care aflate pe malurile Begăi, despre relația complexă a acestora cu canalul, precum și despre efectele importante și durabile ale acestei coabitări asupra calității vieții și locuirii din Timișoara. 

Înscrieri în curând.

 

Proiectul face parte din Programul cultural național “Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Parte din

Ecluze pe Bega | Conexiuni Culturale

Ecluze pe Bega | Conexiuni Culturale