VIVALDI - În conversație... | Revoluția BioArt

  • Diethard Mattanovich, Profesor de biotehnologie microbiană, BOKU Viena (Austria)
  • Dr. Simone Bachleitner, cercetător științific, BOKU Viena (Austria)
  • Drd. Vlad Arimie, doctorand, UCL (Marea Britanie)

VIVALDI
Proiectul VIVALDI va dezvolta soluții biotehnologice inovatoare, durabile și sustenabile pentru a transforma emisiile de gaze reziduale din industriile biotehnologice în produse chimice pe bază de CO2. În acest fel, emisiile de gaze cu efect de seră nu numai că vor fi reduse, dar vor fi utilizate ca materie primă nouă, reducând dependența de importul de combustibili fosili și exploatarea resurselor cheie, cum ar fi energia, materiile prime, apa și terenurile. VIVALDI a primit finanțare din partea programului de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene, în cadrul acordului de grant nr. 101000441. → www.vivaldi-h2020.eu

BOKU
Cu aproximativ 2.200 de oameni de știință și 11.000 de studenți, Universitatea de Resurse Naturale și Științe ale Vieții din Viena este una dintre cele mai importante universități de științe ale vieții din Europa. Datorită legăturilor dintre științele naturale, tehnologie și științele sociale și economice, cercetarea și predarea sunt caracterizate de o abordare holistică a problemelor. Prin această modalitate inter- și intradisciplinară, BOKU abordează provocările care se referă la durabilitate, impactul climatic, resursele naturale, protecția mediului, securitatea alimentară și a sănătății. → www.boku.ac.at

Departamentul de biotehnologie

Departamentul de Biotehnologie este o instituție de vârf pentru cercetare și educație, concentrându-se pe Biotehnologia pentru sănătate și Biotehnologia pentru un viitor durabil. Dezvoltăm concepte și soluții noi pentru bunăstarea indivizilor, a societății și a mediului. Abordările și metodologiile lor științifice includ biotehnologia moleculară, biologia sintetică, tehnologia bioproceselor, biologia celulară, bioanalitica, știința datelor la scară genomică, modelarea matematică, precum și evaluările tehnico-economice. Prin integrarea interdisciplinară a rezultatelor noastre științifice, oferim soluții cu aplicabilitate industrială.

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie Microbiană
IMMB investighează microorganismele cu relevanță pentru industrie și mediu. Le studiază genetica, biologia celulară și metabolismul cu ajutorul unor sisteme de ultimă generație și al unor metode de biologie sintetică și le dezvoltă pentru o mai bună performanță în bioprocesele industriale.

Proiectul face parte din Programul cultural național “Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul European Echoes Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Parte din

Revoluția BioArt

Revoluția BioArt