În anul 1932 Direcția Aviației Civile a înscris în programul de activitate înfiinţarea unui aeroport care sa deservească Timișoara, iar la data de 29 Mai 1935 se încheie între delegaţii Municipiului Timișoara şi Subsecretariatul de Stat al Aerului un proces verbal pentru înfiinţarea Aeroportului Comunal Timişoara.

Cu toate că acest aerodrom a fost activ un an de zile ca aeroport, în perioada 1941 – 1942, acesta deține arhitectura si planificarea perioadei respective, un hangar mare și impunător cu suprafaţa construită la sol de 1973 mp şi o aerogara impunătoare cu o suprafață construită la sol de 340 mp.

Potrivit regulamentului aprobat, în prezent terenul situat în Timișoara, Calea Torontalului, km. 3, poate fi închiriat ocazional pentru desfășurarea de evenimente cultural artistice, sportive și aeronautice cât și pentru utilizarea pistei/căii de rulare/prelungirea degajată și prelungirea de oprire.

Newsletter

Cele mai importante evenimente din oraș.
În inbox-ul tău, săptămânal.