Asociația Casa Iakab Toffler este o inițiativă a locatarilor din imobilul omonim situat pe Strada Constantin Titel Petrescu nr. 4, din Timișoara, înființată cu scopul generării de noi forme de interacțiune socială între locatarii actuali ai edificiului, într-o relație directă cu conceptul de locuire - de la dimensiunea sa fizică până la cea simbolică.

Pe lângă stimularea interacțiunii cu spațiul locuit, peisajul urban și cel cultural, asociația își propune, în mod sustenabil și cu grijă pentru mediul natural și cel construit, să impulsioneze dinamica socială, apartenența la cartier, întărirea relațiilor între micro comunități și a celor de vecinătate. Casa Jakab Toffler promovează identitatea fiecărei persoane din comunitate ca parte a unui ecosistem urban, înlăturarea discriminare culturale, rasială, etnică, religioasă sau sexuală, promovează schimbul multietnic și cultural și valorificarea patrimoniului material și imaterial al cartierului Fabric.

Newsletter

Cele mai importante evenimente din oraș.
În inbox-ul tău, săptămânal.