Hidorcentrala timişoreană Turbina este una dintre primele hidrocentrale construite în Europa şi singura de pe continent aflată încă în funcţiune, după cei 107 ani de la inaugurare.

Ansamblul Uzinei electrice poartă semnătura celebrului arhitect şef al Timişoarei de la început de secol XX, Székely László.

Turnul, asemănător unui donjon medieval, destinat spaţiilor administrative, poartă pe faţadă stema oraşului. La baza acestuia se află un balcon, iar pe faţada dinspre aval ferestrele sunt în formă de arc. Construcţia hidrocentralei a început în 1909 şi a fost pusă în funcţiune la data de 3 mai 1910, ajungând să producă 89% din consumul de energie electrică al Capitalei Banatului, prin producerea a 4,132 GW.
Szilárd Emil, inginerul şef al oraşului de la aceea vreme, a construit prima hidrocentrală de tip baraj, cu turbine pe ax orizontal ridicată pe teritoriul actual al României.

Cu acesta construcţie de pe albia regularizată a Begăi s-au rezolvat două chestiuni esenţiale: eliminarea igrasiei din subsoluri şi prevenirea inundaţiilor din cartierul Fabric.

Foto (c) https://spotlight-timisoara.eu/pf/uzina-de-apa/

Newsletter

Cele mai importante evenimente din oraș.
În inbox-ul tău, săptămânal.