Facultatea de Arhitectură și Urbanism a Universității Politehnice din Timișoara. În cei cincizeci de ani de existență, Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara a jucat un rol central și fundamental în cadrul sistemului de învățământ de arhitectură din România, consolidându-și reputația de instituție de mare prestigiu.

Evoluţia Specializării de Arhitectură în Timişoara Facultatea de Arhitectură, cea mai tânără facultate a universităţii Politehnica din Timişoara, a cunoscut o continuă dezvoltare, atât ca număr de studenţi şi cadre didactice, cât şi ca diversificare a ofertei educaţionale. Specializarea de arhitectură s-a înfiinţat în anul 1970 în cadrul Facultăţii de Construcţii din Timişoara, în baza Ordinului 876/31 emis în luna iulie de Ministerul Invăţământului de la acea vreme. Odată cu şcoala din Timişoara,au apărut încă două secţii de specializare similare în învăţămantul tehnic superior din Cluj-Napoca şi Iaşi.

Învăţământul superior de arhitectură din Timişoara a cunoscut o întrerupere de 7 ani, însă relaţia dintre cele două etape de funcţionare s-a păstrat, noua şcoală de arhitectură fiind continuatoarea firească a celei dintre anii 1970 şi 1983, prin orientare şi spirit, prezenţa fostelor cadre didactice şi a absolvenţilor. Facultatea timişoreană s-a plasat pe o poziţie meritorie în peisajul universitar românesc, cu realizări remarcabile şi recunoscute ca instituţie, dar şi la nivel de creaţie individuală a membrilor săi.

Newsletter

Cele mai importante evenimente din oraș.
În inbox-ul tău, săptămânal.