Am luat ființă în anul 2010 cu scopul de a susține educația copiilor și a tinerilor. Pe parcurs, atenția noastră s-a îndreptat către realizarea de activități culturale și de petrecere a timpului liber, pentru ca din anul 2014 să ne concentrăm pe turismul accesibil – turism destinat persoanelor cu dizabilități, seniorilor și familiilor care călătoresc cu copii mici.

Am luat astfel contact direct cu dizabilitatea – un univers caracterizat printr-o multitudine de particularități, bariere de ordin fizic sau în accesarea serviciilor pe care mulți dintre noi le iau drept firești (inclusiv sănătatea, educația, posibilitatea de angajare, transportul și accesul la informație), participare redusă la viața economică și socio-culturală, vulnerabilitate crescută la situații de risc și urgențe umanitare.

Nevoile pe care le-am identificat sunt multiple și sistemice. Prin activitatea noastră și proiectele pe care le realizăm împreună cu persoane cu dizabilități, oferim soluții punctuale pentru ameliorarea situației din perspectiva accesului la infrastructura fizică, educăm personalul din instituții publice și private care are contact direct cu persoanele cu dizabilități și sprijinim participarea nediscriminatorie la viața economică, socială și culturală.

Newsletter

Cele mai importante evenimente din oraș.
În inbox-ul tău, săptămânal.