Marginal este o organizație culturală non-profit din România. Funcționează ca un colectiv transdisciplinar care urmărește să susțină, să promoveze și să extindă punți între artiști și diverși agenți din alte domenii, cu accent pe științelor umaniste, respectiv, implicațiile științei și tehnologiei în structurile socio-culturale.

Scopul Marginal este adunarea unei rețele colaborative care să (re)unească domenii care nu sunt întotdeauna asociate artei (deși sunt interdependente de foarte mult timp/ex. știința și tehnologia) și publicul, printr-un mod participativ care să pună sub semnul întrebării paradigma (încă actuală a) publicului-spectator.

Marginal este un activator de schimbare prin generarea unor spații în care oamenii sunt liberi să (se) schimbe. Marginal crede în comunitate, care este fundamentul inspriațional, dar și scopul. Scopul este să reușească să unească domenii cât mai diverse prin proiecte și programe orientate spre cercetare transdisciplinară și producție artistică bazată pe abordare independentă de mediu, abordând problemele (in)delicate ale societății noastre contemporane.

Newsletter

Cele mai importante evenimente din oraș.
În inbox-ul tău, săptămânal.