În timpul crizei economice din anul 1929, un grup de 230 intelectuali și muncitori, în condiţii grele de viață, au înființat o asociaţie cu denumirea de Asociaţia de Ajutor Reciproc de Înmormȃntare Pietatea Bănățeană, cu scopul de a scuti familiile de grijile financiare în caz de deces. Asociaţia a fost înregistrată la Grefa Tribunalului Timiș Torontal, sectia civilă comercială, cu dosar nr. 2684 în anul 1929, sub numărul de ordine 187, comunicat în MO nr.129/august 1929. Asociatia noastră are în prezent un număr de peste 18.200 membri, din care 11.291 cu domiciliul în Timișoara. Majoritatea membrilor noștri au vârsta de peste 60 de ani.

Prima experiență a unui proiect cultural al asociației a fost în cadrul evenimentului de Deschidere a programului cultural național Timișoara Capitală Europeană a Culturii din 17-19 februarie, și anume cu proiectul Laboratoarele Memoriei. Pentru acest proiect, Asociația Pietatea Bănățeană a colaborat cu echipa de artiști locali Renee Renard și Ciprian Chirileanu pentru realizarea unei expoziții interactive care a atras peste 600 de vizitatori din generații diverse, inclusiv vizitatori internaționali. În urma acestei prime experiențe, asociația își propune să continue și să extindă colaborarea cu sectorul cultural prin implicarea bazei foarte largi de membrii, crearea unui nou spațiu social-cultural în oraș adresat seniorilor, punerea la dispoziția celor interesați a arhivelor existente.

Materialele de arhivă sunt în limbile română, germană și maghiară (redactate olograf) și pun în valoare relațiile interculturale și patrimoniul comun specific Banatului. Ca obiectivele în anul Capitalei Europene a Culturii ne propunem să implicăm un număr cât mai mare de membrii ai asociației (mai ales seniori cu risc de izolare socială) în activități culturale, precum și să deschidem spațiul asociației către turiști din România și Europa Centrală pentru o experiență culturală care îmbină antropologia, artele vizuale și performative, precum și storytelling.

Newsletter

Cele mai importante evenimente din oraș.
În inbox-ul tău, săptămânal.