Salonul de proiecte este un program axat pe cercetare și producție, promovând arta contemporană din România prin realizarea de expoziții, publicații, prezentări și dezbateri care o plasează în dialog cu contextul regional și internațional. Salonul de proiecte a fost fondat în anul 2011 în cadrul MNAC Anexa, iar din anul 2016 funcționează ca centru independent de artă contemporană în Palatul Universul, București.

Salonul de proiecte a încurajat artiștii care activează în România, oferindu-le sprijin financiar și logistic pentru producția de noi lucrări, precum și posibilitatea de a dialoga cu artiști recunoscuți internațional. Pe lângă susținerea producției de artă contemporană, Salonul de proiecte pune accent pe proiecte de cercetare și educaționale menite să contribuie la familiarizarea comunității artistice și a publicului larg cu problemele pe care le ridică arta contemporană și cultura vizuală la nivel global.

Asociația încurajează abordările interdisciplinare care stimulează dialogul dintre artiști contemporani, curatori și specialiștii unor domenii conexe. Un alt obiectiv al acestei organizații este stabilirea unor punți de comunicare între București și alte centre culturale din România și din Europa, prin favorizarea contactelor între artiști, instituții și curatori. În paralel cu expozițiile organizate la propriul sediu din București, Salonul de proiecte a inițiat și coordonat numeroase expoziții desfășurate în contexte instituționale reputate precum Participarea României la Bienala de la Veneția cu proiectul Geta Brătescu – Apariții (2017) sau Displacement and Togetherness, expoziție de anvergură organizată în cadrul Festivalului Europalia (2019).

Newsletter

Cele mai importante evenimente din oraș.
În inbox-ul tău, săptămânal.