EUNIC - European Union National Institutes for Culture - este rețeaua europeană de organizații publice care se ocupă de relații culturale. Împreună cu partenerii lor, acestea dau viață colaborării culturale europene în România, bazându-se pe experiența vastă a membrilor din toate statele membre ale UE și din țările asociate. Prin punerea în comun a resurselor și expertizei membrilor săi, EUNIC România desfășoară activități comune în domeniile incluziunii sociale prin artă și cultură, echității, rezilienței și dezvoltării durabile a societăților.

Obiective strategice

Obiectivul 1: EUNIC consolidează relațiile culturale prin promovarea cooperării între membrii săi și actorii locali din întreaga lume.

Obiectivul 2: EUNIC pledează pentru un rol proeminent al culturii în relațiile internaționale și este un partener strategic al UE în relațiile culturale.

Obiectivul 3: EUNIC își consolidează capacitatea ca rețea pentru a continua să fie un partener de cooperare de încredere în ceea ce privește dezvoltarea durabilă prin cultură.


Newsletter

Cele mai importante evenimente din oraș.
În inbox-ul tău, săptămânal.