Aflat sub tutela Ministerului pentru afaceri europene și externe (Ministère de l’Europe et des affaires étrangères), Institutul Francez din România (IFR) aparține rețelei culturale franceze în străinătate. Misiunea IFR este promovarea cooperării culturale, lingvistice și universitare, cooperarea cu instituții și cu reprezentanți ai societății civile. Creat în 2012, Institutul are, pe lângă sediul de la București, trei filiale la Cluj-Napoca, Iași și Timisoara și îndeplinește, de asemenea, misiunile Serviciului de Cooperare și Acțiune Culturală (Service de Coopération et d’Action Culturelle) ale Ambasadei Franței.

Cu toate că prezența primei instituții culturale franceze în România datează din anul 1923, un Centru Cultural Francez (Centre culturel français) se deschide în 1936, în clădirea situată la numărul 77, pe bulevardul Dacia. Acest loc a reprezentat un simbol al deschiderii României către exterior, a fost ultima instituție care s-a închis în 1945 și prima redeschisă în 1970 în perioada relaxării regimului comunism. O serie de nume celebre i-au adus notorietate, îi amintim pe directorii Paul Henri (1925-1932), Alphonse Dupront (1932-1940) și Jean Mouton (1940-1946) sau pe filozoful Roland Barthes, atașat cultural la București între 1947 și 1949.

În prezent, în fiecare dintre filialele sale, IFR propune cursuri de franceză, primește și îndrumă studenți doritori să studieze în Franța, organizează evenimente culturale și dezvoltă acțiuni de cooperare între România și Franța. Activitățile sale sunt structurate pe trei axe principale: promovarea limbii franceze în școli, universități și în medii profesionale; difuzarea culturii și creației artistice franceze și susținerea dezvoltării cooperării franco-române.

Newsletter

Cele mai importante evenimente din oraș.
În inbox-ul tău, săptămânal.