Privește Orașul 2023

Orașul ne aparține tuturor, dar avem responsabilitatea de a ne interesa și implica activ în evoluția lui. Privește Orașul își propune o interacțiune directă între oraș / cartier și locuitorii acestuia, colaborare, dialog și participare.

Proiectul se va concentra asupra Pieței Victoriei, punctul 0 al orașului, locație reper a Timișoarei, cu importanță istorică și afectivă în mentalul colectiv al orașului. Piața Victoriei este locul în care, în 20 decembrie 1989, Timișoara a fost proclamată primul oraș liber din România, marcând începutul victoriei împotriva dictaturii comuniste. 

Instalația propusă constă în două structuri efemere care găzduiesc mici ecosisteme verzi și spații colective pentru activități sociale. Odată ce își va fi încheiat ciclul de viață, intervenția va lăsa în urma sa copacii și vegetația care vor fi plantate în diferite zone din oraș. Proiectul testează noi posibilități de utilizare și percepție a spațiului public, precum și reacția publicului la aceste schimbări.

Proiectul face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.