Anunț de lansare a programului de finanțare LightFest+ privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale menite să contribuie la completarea și extinderea Programului cultural național ”Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, asigură în numele Consiliului Județean Timiș, implementarea Programului LightFest+ – ca parte a Programului cultural național «Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023», cu fonduri alocate de la bugetul de stat, prin Bugetul Ministerului Culturii.

Context

Completarea și extinderea Programului cultural național «Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023», prin evenimente culturale diverse, cu rolul de a atașa cultura orașului, cu efecte tangibile asupra vieții, societății și dezvoltării infrastructurii. Pentru mai detalii privind accesarea fondurilor publice alocate Apelului LightFest+, vă invităm să consultați:

 • Regulamentul privind finanțarea nerambursabilă a Programului LightFest+, accesibil pe: www.cecart.ro, https://cecart.ro/finantari/
Scopul și obiectivele programului de finanțare LightFest+

SCOPUL

Programul de finanțare LightFest+ contribuie la extinderea și completarea Programului cultural național „Timisoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, secțiunea Light over Borders. Conceput ca o multitudine de activităţi culturale şi artistice prin care cultura este atașată orașului și are efecte tangibile asupra vieții, societății și dezvoltării infrastructurii, rolul programului LightFest+ este de a anima cetățenii și de a-i implica în procesele artistice ale Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”.

OBIECTIVE

Obiectivele programului de finanțare LightFest+ răspund priorităților definite prin dosarul de candidatură/Programul cultural actualizat Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023:

 • încurajarea producțiilor locale, naționale, sau internaționale din domeniul artelor vizuale, a artelor digitale și new media în vederea realizării de instalații cu tema lumină în spații publice din Timișoara;
 • facilitarea colaborărilor între organizații și instituții locale și organizații cu expertiză la nivel internațional;
 • dezvoltarea și diversificarea publicului prin proiecte care încurajează oportunități pentru ca noi categorii de public să beneficieze de o experiență culturală;
 • prezervarea identității locale prin promovarea caracterului multi și intercultural al Timișoarei în contextul unor colaborări internaționale;
 • stimularea dimensiunii europene a actului cultural local, promovarea valorilor europene inclusiv prin parteneriate internaționale;
Cine poate aplica?

Sesiunea de finanțare se adresează persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale/familiale sau persoanelor juridice de drept privat ori public, cu excepția persoanelor juridice de drept public aflate în subordinea Consiliului Județean Timiș.

Ce proiecte pot fi finanțate?

Pentru a participa la programul de finanțare, un proiect trebuie:

 • să fie relevant pentru conceptul Programului Cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”:
  - să propună realizări de instalații cu tema lumină,în perioada 22 mai - 29 noiembrie 2023, care să se desfășoare în spații publice din orașul Timișoara și împrejurimi;
  - să aibă ca scop facilitarea colaborărilor între organizații și instituții locale;
  - să răspundă obiectivelor programului de finanțare;
  - proiectele culturale propun intervenții artistice (arie ce vizează proiecte de activare participativă, intervenţii în spaţiul public, iniţiative de regenerare urbană, animaţie stradală, artă comunitară ș.a.) din domeniul arte vizuale (care includ, dar nu se limitează la: pictură, sculptură, design, grafică, arte decorative, street art, fotografie, instalații, video art, artă digitală și noile media,film), sau multimedia, artă și tehnologie (noile media, artă digitală, video-art) în spațiul public, au ca tematica principală - lumina, se întâmplă în Municipiul Timișoara sau Județul Timiș, în anul 2023 și contribuie la valorizarea spațiului public și/sau a patrimoniului arhitectural
  - să fie încadrat în mod obligatoriu, una din ariile tematice principale, artele vizuale-susținerea producției și/sau a cercetării artistice, susținerea dialogului și/sau a mobilității culturale naționale si internaționale, promovarea artei în spații alternative, dezvoltarea de abordări bazate pe colaborare, adresarea către zonele cu acces limitat la cultură sau Artă digitală și new media – să fie proiecte care vizează generarea de conţinut multimedia -texte originale, grafică, video, animaţie etc.; proiecte care vizează accesibilizarea și promovarea către publicul generalist a unor resurse greu accesibile sau a unor informaţii aflate în arhive; proiecte editoriale digitale;
 • să asigure respectarea celor 3 priorități specifice Programului Candidaturii: excelența artistică interdisciplinară și originalitatea, dezvoltarea publicului, dimensiunea europeană;
 • să nu depășească plafonul maxim de 100.000 lei/proiect;
 • să asigurare sursele complementare minime ale beneficiarului, în procent de 20% din cheltuielile totale ale proiectului;
 • să implice un număr minim de 200 de participanți;

Un solicitant poate depune o singură aplicație la acest program de finanțare.

Buget caracteristici
 • buget total al programului: 1.000.000 lei:
 • plafoane: 100.000 lei/proiect
 • structura graficului de finanțare se prezintă astfel:
  - tranșa 1: max. 50 % - dovada contribuției minime din surse complementare, proporțional cu suma alocată;
  - tranșa 2: min. 35% - dovada contribuției minime din surse complementare, proporțional cu suma alocată;
  - tranșa 3: min. 15% - dovada contribuției minime din surse complementare, proporțional cu suma alocată;
29 martie (ora 08.00) - 18 aprilie (ora 16.30) Înscrierea proiectelor culturale 1
9 aprilie 2023 - 20 aprilie 2023 Etapa 1: Verificarea conformității administrative și a eligibilității proiectelor înscrise (CAE)
21 aprilie (între orele 08.00-14.30) Publicarea rezultatelor privind etapa 1
24 aprilie (între orele 08.00-16.30) Perioadă de depunere a contestațiilor privind rezultatele etapei 1
25 aprilie (ora 8.00- 26 aprilie 2023 (ora 16.30) Perioadă de soluționare a contestațiilor privind rezultatele etapei 1
27 aprilie (între orele 08.00-16.30) Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor de la etapa 1
28 aprilie - 07 mai 2023 Etapa 2: Evaluarea tehnică și financiară (ETF)
09 mai 2023 (între orele 08.00-16.30) Publicarea rezultatelor privind etapa 2
10 mai (ora 08.00) - 11 mai 2023 (ora 16.30) Perioadă de depunere a contestațiilor privind rezultatele etapei 2
12 mai - 16 mai 2023 Perioadă de soluționare a contestațiilor privind rezultatele etapei 2
17 mai 2023 (între orele 8.00-16.30) Publicarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
18 mai 2023 (ora 08.00) - 16 iunie 2023 (ora 16.30) Etapa 3
- Depunerea de către solicitantul selectat pentru acordarea finanțării nerambursabile a tuturor documentelor necesare contractării (declarație ANAF, DF, bilanț, dovada contribuției minime din surse complementare, etc)
- Planificarea și semnarea contractelor de finanțare | !Atenție - Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia
22 mai - 29 noiembrie 2023 Perioada de implementare a programului
21 decembrie 2023, (ora 16.30) Data limită pentru depunerea decontului final
Procesul de evaluare și selecție se desfășoară online

Cererea de finanțare – LightFest+, Calendarul sesiunii de finanțare- LightFest+, constituie anexe ale prezentului anunț și vor fi expuse spre vizibilitate pe websiteul www.cecart.ro, https://cecart.ro/finantari/.

Toate informațiile și documentele aferente programului de finanțare se comunică public pe website-ul www.cecart.ro, https://cecart.ro/finantari/.

Comunicarea oficială cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș privind derularea programului finanțare se realizează prin intermediul adresei de e-mail: [email protected].

Newsletter

Cele mai importante evenimente din oraș.
În inbox-ul tău, săptămânal.