Program de finanțare a proiectelor culturale care consolidează Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, dezvoltând conceptul dosarului de candidatură al Timișoarei.

Prin acest program se finanțează proiecte culturale care pun în valoare diversitatea culturală locală, care dezvoltă publicul și pun accent pe relația dintre cultură și educație și pe accesibilizarea conținuturilor culturale, amplificând teme europene și relații de colaborare culturală la nivel local, național și regional.

Programul de finanțare Grow Timișoara 2023 este derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, din sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, în sesiunea de selecție februarie-martie 2023.

Cine poate aplica

Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice de drept public ori privat, române sau străine, cu excepția persoanelor juridice de drept public finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Buget și caracteristici

Buget total: 12.500.000 lei
Din care, fond de contestații: 2.000.000 lei 

Buget împărțit pe categorii de proiecte:

 • proiecte mici: 1.500.000 lei
 • proiecte medii: 3.000.000 lei
 • proiecte mari: 6.000.000 lei

Plafoane pe categorii de proiecte:

 • proiecte mici: max. 50.000 lei
 • proiecte medii: max. 250.000 lei
 • proiecte mari: max. 1.500.000 lei

Tranșe:

Pentru proiecte mici și medii:

 • tranșa 1: max. 85 % 
 • tranșa 2: min. 15% 

Pentru proiecte mari: 

 • tranșa 1: max. 70%
 • tranșa 2: max. 15%
 • tranșa 3: min. 15%

Procentul din valoarea totală a proiectului reprezentând sursele complementare de finanțare:

 • pentru proiecte mici și medii: min. 5% 
 • pentru proiecte mari: min. 15%
Calendar

Termenul limită pentru depunerea proiectelor mici și medii este 15 martie, ora 16:00.
Termenul limită pentru înscrierea proiectelor mari este 22 martie, ora 16:00

Citește calendarul complet al acestui program de finanțare în Anunțul de lansare a programului.

Comisia de evaluare

Evaluarea și selecția proiectelor culturale este realizată de către comisii formate din reprezentanți ai autorității finanțatoare și experți evaluatori independenți.

Componenţa comisiilor va fi făcută publică după încheierea selecției.

Newsletter

Cele mai importante evenimente din oraș.
În inbox-ul tău, săptămânal.