Scopul Asociației

Asociația Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii a fost fondată în anul 2011 de un grup de 63 de persoane și personalități din mediul cultural public și independent, academicieni, jurnaliști, reprezentanți ai mediului de afaceri, lideri de opinie sau cetățeni au fondat. Aceasta este o organizație nepatrimonială, neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, de utilitate publică, având un caracter cultural și educativ.

Asociația și-a propus, încă de la înființare, să pregătească dosarul de candidatură al orașului pentru a obține titlul de Capitală Europeană a Culturii și ulterior de a-l implementa. Timișoara a câștigat competiția și a fost desemnată Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021, cu toate acestea, din motive ce țin de criza pandemică, startul efectiv al proiectului a fost decalat pentru anul 2023.

În perioada imediat următoare evenimentelor desfășurate în anul 2023, Asociația își va concentra eforturile pentru sprijinirea și dezvoltarea de proiecte culturale în beneficiul comunității, având în vedere sustenabilitatea acestora. Asociația Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii dorește să își lase amprenta asupra oamenilor, spațiilor și conexiunilor din cadrul orașului și după activitățile din cursul anului 2023, moștenirea cea mai de preț fiind publicul educat în spiritul culturii și educației europene cu o istorie multiculturală și multietnică de netăgăduit.

Obiectivele Asociației

  • comunicarea și promovarea internă și internațională a Programului, în acord cu conceptul, viziunea artistică și strategia de comunicare din dosarul de candidatură pe baza căruia Municipiul Timișoara a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii;
  • dezvoltarea și derularea programului VolTM2023, program transversal de voluntariat din dosarul de candidatură pe baza căruia Municipiul Timișoara a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii, bazat pe o abordare transgenerațională/multietnică/socială și responsabilizare personală și socială;
  • implementarea strategiei de strângere de fonduri conform dosarului de candidatură pe baza căruia Municipiul Timișoara a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii;
  • monitorizarea respectării viziunii/conceptelor principale din dosarul de candidatură pe baza căruia Municipiul Timișoara a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii;
  • formarea și perfecționarea actorilor locali, regionali, naționali și internaționali în domenii ce
  • corespund scopului și obiectivelor;
  • atragerea sprijinului din partea actorilor interesaţi și/sau implicați în implementarea Programului;
  • derularea de proiecte, inclusiv culturale, care corespund scopului și obiectivelor sale.

Obiectivele noastre vor fi realizate în mod progresiv, conform unei abordări bazate pe răbdare și simț al datoriei față de cetățenii orașului.

Misiunea Asociației

Asociația Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii are ca obiectiv crearea, promovarea și susținerea unui spațiu cultural dinamic, divers și inclusiv, care să reflecte valorile multiculturale, educaționale, istorice și civice ale comunității timișene.

Scopul Asociației este să creeze un viitor sustenabil pentru Timișoara, care să se bazeze pe identitatea, diversitatea, creativitatea și avangarda culturală a orașului, ca motor pentru dezvoltarea comunității. Prin intermediul acestui demers, Asociația își dorește să redeschidă discuția despre viitorul sustenabil al orașului și să propună o nouă călătorie bazată pe valorile interculturale, multiconfesionale, antreprenoriale și civice ale comunității timișene, într-un context european contemporan.

Viziunea

Asociația Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii consideră că un cetățean european implicat este caracterizat de incluziune, responsabilitate, competență tehnologică și încredere în sine. Cultura și creativitatea ne permit să ne reconectăm cu alte comunități și să ne asumăm responsabilitatea pentru viitorul nostru. Scopul final este moștenirea pe care o vom lăsa după anul 2023, de Capitală Europeană a Culturii. Prin această experiență, cetățenii Timișoarei vor avea o energie civică revitalizată și vor continua să se implice ca cetățeni europeni activi, conectați cu alte comunități și pregătiți să abordeze împreună problemele orașului.

Direcții strategice

Asociația Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii țintește să încurajeze participarea, implicarea, dialogul și responsabilizarea actorilor culturali, economici și sociali, precum și a factorilor de decizie și cetățenilor, pentru a crea premise favorabile pentru ca Timișoara să devină cu adevărat Capitală Culturală Europeană. În plus, Asociația urmărește să facă cultura o componentă cheie a strategiilor de dezvoltare locală, regională și națională și să asigure un climat propice pentru dezvoltarea culturală și socio-economică a comunității prin încurajarea creativității și inovației artistice. Mai mult, Asociația își propune să promoveze și să protejeze patrimoniul cultural ca factor fundamental al afirmării identității interculturale, să faciliteze participarea la cultură pentru toate categoriile sociale și să sprijine educația culturală și consumul cultural colectiv în comunitățile dezavantajate. Nu în cele din urmă, Asociația are în vedere să devină o platformă care să ofere vizibilitate națională și internațională artiștilor și creației artistice din Timișoara.

Newsletter

Cele mai importante evenimente din oraș.
În inbox-ul tău, săptămânal.