Poetry Jazz Suite - o lirică a Banatului în 8 tablouri sonore

Poetry Jazz Suite - o lirică a Banatului în 8 tablouri sonore este un spectacol creat special pentru REVerse POEtry, un spectacol itinerant de spoken word și muzică improvizată de jazz care oferă o panoramă sonoră a operei celor mai importanți poeți dispăruți ai Banatului. O varietate de selecții structurate într-un singur corp liric vor forma un mare poem-organism, desfășurat într-o succesiune de tablouri tematice menite să reveleze bogăția unui patrimoniu cultural aproape uitat, reliefându-i multiculturalitatea și diversitatea conceptuală aparte (lirica etniilor diverse, mișcări și curente zonale precum Aktionsgruppe Banat sau Monodersilismul).

 Spectacolul va fi curatoriat de tandemul „unu unu unu invers unu” (compus din Lumi Mihai - artist și performer - și Mugur Grosu - poet și performer), care va antologa opera literară și va crea, din selecții reasamblate intertextual, corpul final de texte (așa-numitul poem-organism) care va sta la baza recitativelor pe care le va susține live, în spectacole susținute împreună cu muzicienii de jazz. Tandemul, care e definit de dialog și interdisciplinaritate, a derulat o serie de proiecte sincretice, care aduc împreună poezia, arta sau muzica, multe fiind dedicate recuperării liricii poeților dispăruți.

 Descrierea activității

Poetry Jazz Suite - o lirică a Banatului în 8 tablouri sonore este un spectacol itinerant de spoken word și muzică improvizată care călătorește prin unul dintre cele mai frumoase locuri ale Banatului istoric, Calea Ferată Oravița-Anina, cea mai veche Cale Ferată Montană de pe actualul teritoriul al României.

Proiectul face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Inside Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Parte din

REVerse Poetry

REVerse Poetry