REVerse Poetry

Europa anului 2023 traversează cea mai zbuciumată perioadă de după al doilea Război Mondial, o lume întoarsă într-o carte rănită, - Verse in REverse.  REverse = REvolution & REsistance. Verse în REverse stimulează libertatea de expresie, scrierea creativă, îmbinând mai multe forme  de exprimare spoken word, muzică experimentală și jazz.  


Poetry Jazz Suite - o lirică a Banatului în 8 tablouri sonore este un spectacol itinerant de spoken word și muzică improvizată de jazz care  oferă o panoramă sonoră a operei celor mai importanți poeți dispăruți ai Banatului. O varietate de  selecții structurate într-un singur corp liric vor forma un mare poem-organism, desfășurat într-o  succesiune de tablouri tematice menite să reveleze bogăția unui patrimoniu cultural aproape uitat, reliefându-i multiculturalitatea și diversitatea conceptuală aparte (lirica etniilor diverse, mișcări și  curente zonale precum Aktionsgruppe Banat). 

Acest proiect face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Inside Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.