ACT - Artă, conexiuni și transformare

ACT I Art, connections and transformation / Artă, conexiuni și transformare, propus de Fundația Art Encounters în parteneriat cu 8 entități europene, va avea loc în perioada mai - decembrie la Timișoara, în contextul vibrant al Capitalei Europene a Culturii 2023. Proiectul s-a născut din nevoia de a crește profilul internațional al orașului, de a crea noi parteneriate cu alte culturi europene, de a atinge excelența artistică la care un oraș proaspăt inaugurat ECoC trebuie să acceadă, precum și insuflarea curajului, încrederii și originalității tuturor cetățenilor spre un angajament durabil față de viitorul orașului. ACT – Art, connections and transformation / Artă, conexiuni și transformare se axează pe o constelație europeană de parteneriate culturale cu Niki(DE), Neuer Berliner Kunstverein(DE), Invisible Dust(UK), Praksis(NO), HISK(BE), Harlan Levey(BE), ETH – AI Center(CZ), IAM Infinity Art Museum(Metaverse) & Very Good Looking World(UK) și de schimburi de cunoaștere care îmbogățesc contextul artistic local și competențele participanților, dezvoltând noi categorii de public. 


Obiectivele acestui amplu program pornesc de la misiunea de bază a fundației de a crea o platformă deschisă pentru arta contemporană în strânsă legătură cu Timișoara și cu scena europeană a artei, integrând publicul ca un participant activ și vocal, ca parte dintr-un schimb permanent de cunoaștere. Pentru a crește vizibilitatea artei contemporane este absolut necesară lărgirea rețelei instituționale existente și facilitarea mobilității fizice și mentale a colaboratorilor noștri, încurajând reflecția și învățarea continuă. Transferul de bune practici este deopotrivă esențial, aducând la Timișoara personalități culturale de referință, produse artistice de excepție și strategii pe termen lung de colaborare, transformare și dialog  ce vor rămâne ca o moștenire a acestui an special.


Proiectul face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul European Echoes Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Acest proiect face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul European Echoes Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.