Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) este principala instituție de învățământ superior și centru de cercetare din vestul României. Clasificată de Ministerul Educației ca o universitate de educație și cercetare științifică, UVT este unul din cei cinci membri ai consorțiului „Universitaria” (grupul universităților românești de elită). De asemenea, Universitatea de Vest este o instituție componentă a Sistemului Național de Cercetare–Dezvoltare–Inovare în calitatea sa de instituție de învățământ superior acreditată. Universitatea de Vest din Timișoara cuprinde 11 facultăți cu departamentele respective, precum și un departament de formare a cadrelor didactice. Facultățile care funcționează în cadrul UVT oferă programe de studii acreditate la nivel național la nivel de licență, masterat și doctorat în următoarele domenii: Arte și Design; Chimie, Biologie, Geografie; Drept; Economie și Administrarea Afacerilor; Educație Fizică și Sport; Fizică; Litere, Istorie și Teologie; Matematică și Informatică; Muzică și Teatru; Sociologie și Psihologie; Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării.

Newsletter

Cele mai importante evenimente din oraș.
În inbox-ul tău, săptămânal.