Ecoul Sinagogilor

Ecoul Sinagogilor își propune să pună în valoare patrimoniul evreiesc construit și imaterial din Timișoara, dar și din regiune, prin intermediul muzicii, pentru a-i oferi vizibilitate națională și europeană.


Renumitul compozitor și virtuoz al viorii Alexander Bălănescu va lucra cu prim-cantorul cultului mozaic Emanuel Pusztai pentru a crea o suită pentru voce și cvartet de coarde inspirată de ritualurile și practicile ciclului vieții evreiești, dar și de experiența artistului ca evreu în România comunistă.


Noile compoziții vor fi prezentate în premieră în concert la Timișoara, în interpretarea Cvartetului de coarde Bălănescu, iar Alexander Bălănescu va înregistra la vioară solo, în Sinagoga din Fabric, o lucrare muzicală pentru a menține viu interesul pentru acest monument aflat în stare de degradare accentuată.


Folosind contextul unic de vizibilitate pe care-l oferă Capitala Europeană a Culturii, de conectare la rețele europene specializate, Asociația Pantograf continuă demersul început în 2021, prin concerte, urmat în 2022 prin traseul digital „Poveștile sinagogilor”, de conștientizare a comunității locale de responsabilitatea ce-i revine cu privire la salvgardarea acestui patrimoniu, parte a ADN-ul Banatului multietnic și pluriconfesional.

Acest proiect face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.