privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale menite să contribuie la completarea și extinderea Programului cultural național "Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023".

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, asigură în numele Consiliului Județean Timiș, implementarea Programului Theatre Artistic Excellence – ca parte a Programului cultural național «Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023»,, cu fonduri alocate de la bugetul de stat, prin Bugetul Ministerului Culturii.

Proiecte medii de teatru independent

Proiect național major

Context

Completarea și extinderea Programului cultural național «Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023», prin celebrarea excelenței artistice în domeniul teatral realizată prin prezentarea și promovarea celor mai valoroase producții teatrale contemporane, naționale și locale. Pentru mai multe detalii privind accesarea fondurilor publice alocate Apelului Theatre Artistic Excellence, vă invităm să consultați: Regulamentul privind finanțarea nerambursabilă a Programului Theatre Artistic Excellence.

Scopul și obiectivele programului de finanțare Theatre Artistic Excellence

SCOP

Theatre Artistic Excellence din cadrul Programului cultural național „Timișoara– Capitală Europeană a Culturii în anul 2023 ”, își propune promovarea celor mai importante producții teatrale contemporane, naționale și locale, evenimentele din cadrul acestuia urmăresc să celebreze excelența artistică în domeniul teatral.

Rolul programului Theatre Artistic Excellence este de a crea o platformă durabilă de parteneriat actor - spectator, de a implica publicul dincolo de nivelul de observator pasiv și nu în ultimul rând de a integra, în continuare, arta teatrală în viața civică și de a crea contextul optim pentru mobilitatea artiștilor în spațiul european. Programul a apărut ca răspuns la nevoia aducerii în prim plan a artei teatrale, încurajând deopotrivă entități din sectorul public și din cel privat. Activitățile din cadrul programului răspund nevoii comunității de a crea un spațiu de dialog și cunoaștere, prin care identitatea culturală este actualizată conform dinamicii sociale.

Profilul internațional al orașului este, de asemenea, întărit semnificativ prin activitățile culturale din cadrul Theatre Artistic Excellence și prin amploarea evenimentelor dedicate programului. Timișoara va găzdui o stagiune teatrală, însoțită de un program de mediere și de un spațiu de expresie pentru tinerii artiști din domeniul teatrului, promovând totodată cele mai valoroase creații teatrale din România

OBIECTIVE

Obiectivele programului de finanțare Theatre Artistic Excellence răspund priorităților definite prin dosarul de candidatură/programul cultural actualizat Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023:

 • promovarea și integrarea în cadrul programului cultural național Timișoara – Capitala Europeană a Culturii în anul 2023 a celor mai importante producții teatrale naționale contemporane, precum și încurajarea și integrarea producțiilor locale sau naționale din domeniul teatrului independent;
 • facilitarea parteneriatului actor - spectator, implicarea publicului în lumea teatrului și efectele pe care această practică le are asupra comunității;
 • dezvoltarea unui mediu intelectual care să încurajeze viziunea creatoare, colaborarea cu personalități din lumea teatrului, urmărind astfel promovarea originalității și excelenței artistice;
 • cooperarea între instituţiile culturale consacrate şi grupurile sau artiştii în curs de afirmare, la nivel local şi internaţional;
 • stimularea și promovarea valorilor naționale ale culturii și artei teatrale pe plan național și internațional;
 • realizarea de schimburi creative, parteneriate sustenabile şi coproducţii între iniţiative deja existente, cum sunt festivalurile şi partenerii noi, care să reflecte bogăţia diversităţii culturale europene;
Cine poate aplica

Sesiunea de finanțare se adresează persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale/familiale sau persoanelor juridice de drept privat ori public, cu excepția persoanelor juridice de drept public aflate în subordinea Consiliului Județean Timiș.

Ce proiecte pot fi finanțate

Pentru a participa la programul de finanțare, un proiect trebuie:

 • să fie relevant pentru conceptul Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”:

  - pentru proiectul cu impact național, să propună prezentarea, în perioada mai

  - noiembrie 2023, în orașul Timișoara sau Județul Timiș, a celor mai valoroase producții teatrale contemporane, naționale;

  - pentru proiectele medii, să propună prezentarea unor producții locale, naționale sau internaționale ale teatrului independent, coproducții, în perioada mai-noiembrie 2023 în orașul Timișoara sau Județul Timiș, producții care: o să reflecte colaborarea între instituţiile culturale consacrate şi grupurile sau artiştii în curs de afirmare; o să scoată în evidență viziunea creatoare; o să implice publicul, ca partener egal în creația artistică;

  - să răspundă obiectivelor programului de finanțare;

  - activitățile și evenimentele propuse se întâmplă în Municipiul Timișoara, sau județul Timiș, în anul 2023, au ca scop promovarea și integrarea în programul cultural național Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023 a celor mai importante producții teatrale la nivel național, cu o componentă de excelență artistică dovedită prin premii, nominalizări etc., sau promovează și integrează în programul cultural producții de teatru independent, cu o componentă de valorizare și promovare a tinerei generații de actori români, dezvoltă publicul în domeniul cultural;

  - să fie încadrat în mod obligatoriu în aria tematică, artele spectacolului - teatru;

 • să asigure respectarea celor 3 priorități specifice Programului Candidaturii : cultura ca promotor pentru dezvoltare şi inovaţie, moştenirea pe termen lung, dezvoltarea publicului pentru proiectul major ;
 • să asigure respectarea celor 3 priorități specifice Programului Candidaturii : cultura ca promotor pentru dezvoltare şi inovaţie, cooperarea între instituţiile culturale consacrate şi grupurile sau artiştii în curs de afirmare, la nivel local şi internaţional, dezvoltarea publicului pentru proiectele medii;
 • să nu depășească plafonul maxim de 1.200.000 lei pentru proiectul major cu impact național;
 • să nu depășească plafonul plafonul maxim de 150.000 lei/proiect, pentru proiectele medii de teatru independent
 • să asigurare sursele complementare minime ale beneficiarului, în procent de 20% din cheltuielile totale ale proiectului;
 • să implice un număr minim de 200 de participanți;

Un solicitant poate depune o singură aplicație la acest program de finanțare.

Buget și caracteristici
 • buget total al programului: 1.650.000 lei:
 • plafon proiect major: 1. 200.000 lei/proiect
 • plafon proiecte medii: 150.000 lei/proiect
 • structura graficului de finanțare se prezintă astfel:
  - tranșa 1: max. 50 %- dovada contribuției minime din surse complementare, proporțional cu suma alocată;
  - tranșa 2: min. 35% - dovada contribuției minime din surse complementare, proporțional cu suma alocată;
Procesul de evaluare și selecție se desfășoară online

Cererea de finanțare Theatre Artistic Excellence, Calendarul sesiunii de finanțareTheatre Artistic Excellence, constituie anexe ale anunțului Theatre Artistic Excellence și vor fi expuse spre vizibilitate pe website-ul CECAR.

Toate informațiile și documentele aferente programului de finanțare se comunică public pe website-ul CECART.

Comunicarea oficială cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș privind derularea programului finanțare se realizează prin intermediul adresei de e-mail: [email protected]

Newsletter

Cele mai importante evenimente din oraș.
În inbox-ul tău, săptămânal.