Asociația prin Banat este o organizație neguvernamentală, non-profit, ce are ca scop documentarea și promovarea valorilor locale și încurajarea turismului cultural în regiunea banatului istoric.

  • identificarea, inventarierea, documentarea și promovarea obiectivelor din cadrul patrimoniului cultural-istoric, natural și imaterial (tradiții, obiceiuri, gastronomie etc.) din regiunea Banatului istoric;
  • atragerea atenției și conștientizarea în rândul comunităților asupra stării de degradare a patrimoniului cultural-istoric din regiunea Banatului istoric;
  • încurajarea acțiunilor de cooperare culturală și implicarea particularilor în activități civice de interes comunitar;
  • colaborarea cu terțe persoane, fizice și sau juridice, autorități locale, alte instituții și organizații (non)guvernamentale, din țară și din străinătate, pentru punerea în aplicare a proiectelor de interes comun;

Newsletter

Cele mai importante evenimente din oraș.
În inbox-ul tău, săptămânal.