Timișoara culturală – oraș european, oraș al tuturor

Proiectul Timișoara culturală - oraș european, oraș al tuturor are ca scop îmbunătățirea participării persoanelor cu dizabilități și includerea cât mai  largă a acestei categorii de public în activitățile culturale desfășurate pe întregul teritoriu al  Municipiului Timișoara. Persoanele cu dizabilități au diverse tipuri de nevoi speciale, particularizate în funcție de situația  specifică a fiecărei persoane, dar care se leagă toate de conceptul de accesibilitate, fie ea fizică, senzorială sau în comunicare.


Proiectul este construit pe ideea accesibilizării spațiilor vizitabile în care se desfășoară activități culturale. Prin rezultatele pe care și le propune, proiectul generează condiții și premise favorabile incluziunii pe mai multe planuri: crearea de conținut cultural accesibil nevăzătorilor; crearea unei hărți a obiectivelor culturale, destinate tuturor categoriilor de public; instruirea  operatorilor culturali, a agenților de turism și a ghizilor locali privind includerea publicului cu dizabilități; crearea și promovarea de produse de turism accesibil la nivel local și transfrontalier; prezentarea de bune practici la nivel european și regional privind accesibilitatea culturii și a  patrimoniului.


Proiectul este propus de Asociația  CED România Centrul de Excelență prin Diversitate, alături de partenerii Asociația Ceva de Spus (Timișoara, România), Asociația PRIN BANAT (Timișoara, România), Hungary4All Nkft (Ungaria), European Network for Accessible Tourism (ENAT) asbl. (Belgia) și Sano Touring  Experience S.R.L. (București, România). Acțiunile de acest gen au efect pe termen mediu și lung, asigurând sustenabilitatea proiectului și după  anul 2023 în care Timișoara este Capitală Europeană a Culturii. 
Proiectul face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Acest proiect face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.