Atelier: Achiziții publice responsabile

Achiziții publice responsabile: de ce, cu cine și cum le aplicăm în sectorul alimentației?
În România, ca de altfel în întreaga Uniune Europeană, autoritățile publice cheltuiesc aproximativ 15% din Produsul Intern Brut. Introducerea de criterii ecologice și sociale în procedurile de achiziție poate stimula eficiența energetică și a utilizării resurselor naturale, protecția biodiversității, reducerea și adaptarea la impactul schimbărilor climatice, stimularea structurilor de economie socială și incluziunea socială.
 
Achizițiile publice ecologice pot juca astfel un rol central în tranziția spre o economie incluzivă, sobră în emisii de carbon în toate sectoarele economice, inclusiv cel al hranei și alimentației, dând naștere unor practici virtuoase în societate la nivelul achizitorilor publici, al firmelor ofertante și, pe termen lung, prin puterea exemplului, în rândul achizitorilor privați, organizații și cetățeni.
 
În cadrul evenimentului vom prezenta cadrul legislativ european și național privind achizițiile publice responsabile și vom dezbate rolul pe care diferite tipuri de actori îl pot juca în promovarea acestui tip de achiziții. Pornind de la un studiu de caz din Brașov, vom aprofunda apoi modul în care se pot introduce criterii ecologice și sociale în procedurile de achiziții ce vizează alimentația publică în școli și nu numai.
Ne adresăm reprezentanților autorităților publice locale și regionale cu responsabilități politice sau operaționale în domeniul achizițiilor, ai grupurilor de acțiune locală rurală și urbană, ai școlilor și altor autorități contractante și organizaților societății civile interesate de subiect.
 
Eveniment co-organizat în colaborare cu Asociația REPER21 și programul „Școală durabilă”.
Masa rotundă este organizată în data de 14 octombrie 2023, intervalul orar 15.00-17.00, în cadrul Festivalului LA PAS: Festival de gastronomie artizanală, Muzeul de Transport Public, Corneliu Miklosi, Bulevardul Take Ionescu, nr 83.
 
𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥𝐮𝐥 𝐋𝐀 𝐏𝐀𝐒 este un eveniment deschis publicului larg, pe perioada căruia organizatorii vor realiza materiale foto-video de promovare și informare, situaţie care va conduce incidental și la prelucrarea unor date personale reprezentând imagini ale participanților la eveniment. Prin prezența la 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥𝐮𝐥 𝐋𝐀 𝐏𝐀𝐒, participanții își dau implicit acordul pentru eventuala lor apariție în materiale foto-video publicate/distribuite de organizatori și partenerii acestora pe canalele proprii de comunicare și către mass-media.
***
Evenimentul este organizat în cadrul Festivalului LA PAS – Festival de gastronomie artizanală, dezvoltat de asociația CRIES, cu finanțare de la Primăria Municipiului Timișoara, prin Centrul de Proiecte.
Proiectul face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

Part of

Slowing down

Slowing down