This page doesn't have a translation yet

Oct. 31, 2018

APEL PUBLIC - constituire grupuri de consultanta pentru evaluare propuneri de proiecte

Asociaţia Timișoara Capitală Culturală Europeană lansează un apel public în vederea constituirii unor grupuri de consultanţă ce urmează să evalueze propunerile de proiecte pentru programul cultural din perioada 2019 – 2021, din cadrul apelului deschis „Searchlight”.

Conform dosarului de canditatură, asociaţia și-a asumat organizarea unui apel deschis de proiecte la finalul fazei de Start-Up. În urma acestui apel, denumit „Searchlight”, vor fi identificate idei și concepte noi care vor fi implementate în perioada 2019-2021. În acest sens, sunt constituite grupuri de specialiști care să evalueze, să ofere consultanţă și să contribuie la dezvoltarea acestor propuneri.

În prima etapă vor fi constituite trei grupuri de consultanţă, care vor contribui la selecţia proiectelor ce urmează să fie propuse în cadrului unui apel deschis ce va avea loc la finalul acestui an.

Vor exista trei linii de proiecte, iar pentru fiecare dintre acestea va fi constituit câte un grup interdisciplinar de consultanţă, cu rol de juriu, format din:

 • un curator
 • un operator cultural/ un artist
 • un urbanist/arhitect/city-specialist
 • un membru al comunităţii academice
 • un membru sau colaborator al Unităţii Artistice a TM2021

Cele trei domenii pe care vor fi constituite grupurile de consultanţă sunt strâns legate de cele trei teritorii culturale menţionale în dosarul de candidatură:

I. LOCURI

 • Moștenire

Proiecte legate de istorie, memorie colectivă, arhive, rădăcini, diversitate, credinţă;

 • Oraș

Proiecte legate de urbanism, arhitectură, design, sustenabilitate, guvernanţă, jurnalism;

 • Arte vizuale

Instalaţii, artă în spaţii publice;

II. OAMENI

 • Generaţii

Proiecte care se adresează diferitelor generaţii (copii, adolescenţi, seniori), educaţiei (formală, informală), îngrijirii etc.

 • Cartiere

Proiecte ce se adresează comunităţilor;

 • Emoţie și mișcare

Proiecte care implică activităţi sportive, mișcare etc.

III. CONEXIUNI

 • Festivaluri și acţiuni în aer liber

Proiecte care transformă spaţiile publice în scene de spectacol;

 • Evenimente

Conferinţe, târguri, festivaluri;

 • Arte performative

Muzică, Teatru, Operă, Dans, co-producţii, guest performances;

Fiecare grup de consultanţă constituit se va focusa pe unul din cele trei domenii și va consilia Unitatea Artistică a Timișoara 2021 atunci când va fi nevoie să evalueze sau să aprobe proiecte noi sau în derulare.

Pentru a aplica, fiecare candidat trebuie să trimită un CV însoţit de o scrisoare de motivaţie la adresa [email protected] până la data de 12 noiembrie 2018, iar regulamentul procesului de selecţie poate fi consultat la aici.

Participarea este deschisă oricărui cetăţean român, fără restricţii de domiciliu, experienţă artistică, sex, vârstă, etc. Nu   pot   participa   la   acest   concurs   angajaţii și  membrii  Consiliului  Director  al Asociaţiei Timișoara Capitală Culturală Europeană și nici rudele de gradul I și II ale acestora.

Candidaţii nu pot fi asociaţi vreunui proiect care beneficiază de finanţare sau e realizat în colaborare cu Timișoara 2021; și nu pot fi implicaţi direct în proiectele ce urmează să fie propuse spre finanţare în apelul deschis „SEARCHLIGHT” ce va fi lansat la finalul acestui an.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează  date sau  informaţii  false,  eronate  sau  necorespunzătoare sau  dacă organizatorul consideră că aceasta a încercat să fraudeze mecanismul de concurs.

Decizia finală cu privire la selecţia membrilor grupurilor de consultanţă va fi luată de board-ul executiv al Asociaţiei Timișoara Capitală Culturală Europeană și va fi făcută publică până la data de 14 noiembrie 2018.