This page doesn't have a translation yet

Data

Dec. 21, 2018

Cerere de Adeziune

Acte necesare pentru Cererea de Adeziune

Persoanele fizice sau juridice ce doresc să devină membre ale Asociaţiei Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, trebuie să depună/să trimită către asociaţie dosarul de adeziune, care va cuprinde:

 • Pentru persoanele fizice
 1. Declaraţie de adeziune – Descarcă Model
 2. Declaraţie pe proprie răspundere că aceasta îndeplinește condiţiile prevăzute de art. 2.2.3 din statutul asociaţiei – Descarcă Model
 3. Copie de pe cartea de identitate, în copie conformă cu originalul
 4. Curriculum vitae.
 • Pentru persoane juridice societăţi comerciale
 1. Declaraţie de adeziune – Descarcă Model
 2. Declaraţie pe proprie răspunedere a reprezentantului legal că aceasta îndeplinește condiţiile prevăzute de art. 2.2.3 din statutul asociaţiei – Descarcă Model
 3. Certificat constatator
 • Pentru persoane juridice asociaţii și fundaţii
 1. Declaraţie de adeziune – Descarcă Model
 2. Declaraţie pe proprie răspunedere a reprezentantului legal că aceasta îndeplinește condiţiile prevăzute de art. 2.2.3 din statutul asociaţiei – Descarcă Model
 3. Extras din registrul special al asociaţiilor și fundaţiilor
 4. Certificat de înregistrare, în copie conformă cu originalul
 • Pentru orașe partenere
 1. Declaraţie de adeziune – Descarcă Model
 2. Declaraţie pe proprie răspunedere a reprezentantului legal că aceasta îndeplinește condiţiile prevăzute de art. 2.2.3 din statutul asociaţiei – Descarcă Model
 • Pentru alte organisme(care nu se pot încadra în cele de mai sus)
 1. Declaraţie de adeziune – Descarcă Model
 2. Declaraţie pe proprie răspunedere a reprezentantului legal că aceasta îndeplinește condiţiile prevăzute de art. 2.2.3 din statutul asociaţiei – Descarcă Model
 3. Certificat de înregistrare, în copie conformă cu originalul
 4. Actul de înfiinţare, în copie conformă cu originalul

NOTĂ: Toate dosarele de adeziune se vor depune la biroul asociaţiei din Timișoara, Strada Vasile Alecsandri 1, Etaj II, sau se vor trimite la următoarea adresă de e-mail: [email protected] sau [email protected]

LINKURI UTILE:

01.02.2019 Comunicat de presă – Prelungirea termenului de depunere a Cererilor de Adeziune

Calendar Adunare Generală a Asociaţiilor

Cuantumul Cotizaţiilor Anuale

Acte Adiţionale la Statut și Actul Constitutiv al Asociaţiei

Newsletter

The most important events in the city.
In your inbox, weekly.