This page doesn't have a translation yet

Data

Jan. 21, 2019

Consiliul Director - Întrunire pentru stabilirea calendarului depunerilor Cererilor de adeziune

Consiliul Director al Asociației Timișoara 2021- Capitală Europeană a Culturii s-a întrunit, în data de 21 ianuarie, ca urmare a modificărilor care au avut loc în cadrul statutului asociației, pentru stabilirea documentelor ce urmează a fi depuse de către persoanele fizice/ juridice în vederea completării (depunerii) cererilor de adeziune și a calendarului privind termenele de soluționare ale acestora de către Adunarea Generală.

În acest sens, a fost aprobat următorul calendar:

- Termenul limită pentru depunerea cererilor de adeziune a noilor membri, precum și a informațiilor suplimentare la cererile de adeziune depuse este 4 februarie 2019;

- Transmiterea rezultatelor (prin e-mail) privind cererile de adeziune: 13 februarie 2019

- Convocarea Adunării Generale pentru validarea noilor membri: 22 februarie 2019

Documente necesare pentru completarea cererilor de adeziune pentru persoanele fizice:

 • Pentru persoanele fizice
 1. Declaraţie de adeziune
 2. Declaraţie pe proprie răspunedere că aceasta îndeplinește condiţiile prevăzute de art. 2.2.3 din statutul asociaţiei
 3. Copie de pe cartea de identitate, în copie conformă cu originalul
 4. Cazier judiciar, emis cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea dosarului de adeziune
 5. Curriculum vitae.
 • Pentru persoane juridice societăţi comerciale
 1. Declaraţie de adeziune
 2. Declaraţie pe proprie răspunedere a reprezentantului legal că aceasta îndeplinește condiţiile prevăzute de art. 2.2.3 din statutul asociaţiei
 3. Certificat constatator
 • Pentru persoane juridice asociaţii și fundaţii
 1. Declaraţie de adeziune
 2. Declaraţie pe proprie răspunedere a reprezentantului legal că aceasta îndeplinește condiţiile prevăzute de art. 2.2.3 din statutul asociaţiei
 3. Extras din registrul special al asociaţiilor și fundaţiilor
 4. Certificat de înregistrare, în copie conformă cu originalul
 • Pentru orașe partenere
 1. Declaraţie de adeziune
 2. Declaraţie pe proprie răspunedere a reprezentantului legal că aceasta îndeplinește condiţiile prevăzute de art. 2.2.3 din statutul asociaţiei
 • Pentru alte organisme(care nu se pot încadra în cele de mai sus)
 1. Declaraţie de adeziune
 2. Declaraţie pe proprie răspunedere a reprezentantului legal că aceasta îndeplinește condiţiile prevăzute de art. 2.2.3 din statutul asociaţiei
 3. Certificat de înregistrare, în copie conformă cu originalul
 4. Actul de înfiinţare, în copie conformă cu originalul

Documentele se pot depune atât la sediul Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii: Bastionul Theresia · Str. Martin Luther Nr. 4, Corp.B1, Et.1, cât și, în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected].

DESCARCĂ AICI cererea de adeziune și declarația pe proprie răspundere, documente necesare.

LINKURI UTILE

01.02.2019 Comunicat de presă – Prelungirea termenului de depunere a Cererilor de Adeziune

Cuantumul Cotizaţiilor Anuale

Acte Adiţionale la Statut și Actul Constitutiv al Asociaţiei

Newsletter

The most important events in the city.
In your inbox, weekly.