This page doesn't have a translation yet

Data

April 19, 2022

Convocator Adunare Generală - Aprilie 2022

Organizație

Consiliul Director al Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, în conformitate cu dispozițiile statutare, întrunit statutar și legal în data de 19.04.2022, convoacă Adunarea Generală a Asociaților (AGA) ce va avea loc la data de 27.04.2022, ora 16, în Timișoara, în Sala Multifuncțională a Consiliului Județean Timiș.

În cazul în care la prima convocare Adunarea Generală nu este statutară, aceasta se reconvoacă, în același loc, pentru data de 27.04.2022, ora 17, iar deciziile se adoptă cu votul majorității simple a celor prezenți, indiferent de numărul acestora.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR VA CUPRINDE:

  1. Aprobarea bilanțului contabil al Asociației pentru anul 2021;
  2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2021;
  3. Aprobarea raportului de audit pentru anul 2021;
  4. Aprobarea raportului de activitate al Asociației pentru anul 2021;
  5. Validarea cererilor de adeziune;
  6. Luare act de cererile de retragere ale unor membri;
  7. Prezentarea Proiectului de Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilitarea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național “Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”;
  8. Diverse.

Vizualizează textul integral sau descarcă convocatorul aici Convocator AGA 27.04.2022

Newsletter

The most important events in the city.
In your inbox, weekly.